Ontwikkeling van beginnende geletterdheid bij meertalig onderwijs

Click here for English

Vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen wordt al geruime tijd onderzoek gedaan naar de effecten van tweetalig onderwijs op de ontwikkeling van woordenschat en fonologisch bewustzijn in relatie tot lexicale specificiteit in de kleuterjaren. Daarnaast zijn er twee internationale projecten uitgevoerd in samenwerking met het Ontario Institute for the Study of Education (Toronto, Canada) op dit gebied. Het Expertisecentrum Nederlands heeft deze onderzoeken in een brochure samengevat en aangevuld met aanbevelingen voor het werken met leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs.  

Bekijk de belangrijkste resultaten in deze animatie over beginnende geletterdheid en meertaligheid: 

 

 

Animatie door sjalotontwerp.nl

De publicatie gaat over woordenschat, bewustzijn van klanken in woorden en leren lezen in de context van meertalig onderwijs. Woordenschat en fonologisch bewustzijn zijn belangrijke voorspellers voor de ontwikkeling van de leesvaardigheid van jonge kinderen. Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat met name de ontwikkeling van lexicale specificiteit daarbij een bepalende rol speelt. Kennis over de ontwikkeling en onderlinge samenhang van deze aspecten is relevant voor leerkrachten die betrokken zijn bij het leren lezen en spellen door jonge leerlingen in de context van meertalig onderwijs. Hoe beïnvloedt de ontwikkeling van de meertaligheid van de leerlingen de ontwikkeling van de beginnende geletterdheid? Wat is het effect van de ontwikkeling van verschillende aspecten van beginnende geletterdheid op de kwaliteit van hun meertalige vaardigheden? En hoe kan je hier mee aan de slag in de klas?  

De brochure is gratis te downloaden: Ontwikkeling van beginnende geletterdheid bij meertalig onderwijs