Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven: passend taalonderwijs voor alle leerlingen

Vanuit passend onderwijs hebben scholen ook behoefte aan concrete aanwijzingen hoe ze - gezien de grote diversiteit aan taalvaardigheid in hun klassen – tegemoet kunnen komen aan uiteenlopende onderwijsbehoeften van leerlingen. Dit was de aanleiding voor het project Omgaan met verschillen in geletterdheid: passend taalonderwijs voor alle leerlingen.

Het project resulteerde in een praktisch boek: Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven. Het boek geeft een beschrijving van methodieken waarmee scholen de ontwikkeling van geletterdheid van alle leerlingen kunnen volgen. Het gaat hierbij om op basis van wetenschappelijk onderzoek gevalideerde methodieken op het terrein van observatie, registratie en toetsing. Met best practices van remediërende aanpakken kunnen taalachterstanden worden ingelopen.

Werkdocumenten 

De werkdocumenten bij het boek Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven zijn hier te downloaden. Het boek is te bestellen via onze webwinkel

Aanvullende informatie

  • Publicatie Elsäcker, W. van., Druenen, M. van., M. & Teunissen, C. (2013). Opbrengstgericht werken aan schrijven, dat kan! Taal lezen primair, 1, 12-14. De De auteurs noemen criteria om schrijfwerk te beoordelen, geven voorbeelden van beoordelingsformulieren en gaan in op het belang van het presenteren en publiceren van schrijfproducten van leerlingen.

Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven is onderdeel van een reeks samen met het boek Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid.