Ratjetoe: ouderprogramma voor de stimulering van taal van jonge kinderen met een visuele beperking

Jonge kinderen met visuele beperkingen moeten een zo breed en gevarieerd mogelijk taal- en communicatieaanbod krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het programma Ratjetoe is bedoeld om de interactie en communicatie die bij kinderen met visuele beperkingen anders of afwijkend kunnen verlopen, vroegtijdig te onderkennen en aan ouders te laten zien hoe ze adequaat hierop kunnen reageren.

Het programma bestaat uit de volgende acht stappen:

1. Basisvaardigheden voor communicatie en interactie.

2. Herkennen van communicatief gedrag en intenties van en door uw kind

3. Aanpassen van het taalgebruik aan de belevingswereld en ontwikkelingsmogelijkheden

4. Uiten van gedachten en emoties

5. Kiezen van gespreksonderwerpen

6. Spreken met begrijpelijke woorden

7. Stellen van goede vragen

8. Evaluatie van het programma en afsluiting

 

In deze publicatie worden de verschillende stappen besproken en zijn observatie- en oefenopdrachten voor ouders te vinden.