SmartToy: Augmented toy voor leerlingen met een visuele beperking

Kinderen met een visuele beperking hebben extra ondersteuning nodig bij het samen spelen met leeftijdsgenoten omdat ze informatie missen over het spelmateriaal, de speelomgeving en de speelmaatjes. In een samenwerking tussen de Radboud Universiteit en Expertisecentrum Nederlands is een SmartToy ontwikkeld in de vorm van een speelgoedboerderij waarmee leerlingen met een visuele beperking uitgedaagd worden om met medeleerlingen in interactie te gaan en hun woordenschat uit te breiden.

De SmartToy is een zogenaamd augmented toy. Augmented toys zijn spelmaterialen waar door middel van technologie geluiden, vibraties of visuele effecten kunnen worden geproduceerd tijdens het spelen. Hiermee kan exploratie, samenwerking en spelenderwijs leren bij zich normaal-ontwikkelende kinderen en kinderen met beperkingen gestimuleerd worden. Uit eerder onderzoek van Suzanne Verver bleek al dat augmented toys ondersteunend kunnen zijn voor kinderen met een visuele beperking die moeite hebben met het spelen met leeftijdsgenootjes. Het Expertisecentrum Nederlands ontwikkelde op basis van haar inzichten en gebruikmakend van de principes van effectieve woordenschatinstructie de inhoud van een nieuwe SmartToy met betrekking tot de boerderij en de dieren die er te vinden zijn. Aan de hand van een testopstelling is onderzocht hoe de SmartToy ingezet kan worden op een school voor kinderen met een visuele beperking.