Themapagina Fonemisch bewustzijn op Onderwijskennis.nl

Voor Onderwijskennis.nl vulden we een themapagina in over fonemisch bewustzijn in opdracht van het NRO: hoe en wanneer besteed je aandacht aan de manier waarop klanken verbonden zijn aan geschreven taal?

Op de themapagina die te vinden is op https://www.onderwijskennis.nl/themas/fonemisch-bewustzijn gaan we op verschillende manieren in op het stimuleren van fonemisch bewustzijn in de klas:

  • een overzichtsartikel, waarin we acht aanbevelingen bespreken die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek;
  • verschillende bronnen met handvatten uit onderzoek;
  • vragen uit de onderwijspraktijk, die in de Kennisrotonde van het NRO zijn beantwoord;
  • voorbeelden uit de praktijk;
  • publicaties die dieper ingaan op dit thema.

 Dit zijn de acht aanbevelingen:

We horen graag of we met deze themapagina inspiratie bieden om effectief te werken aan fonemisch bewustzijn in je klas!
 
Neem voor meer informatie contact op met Evelien Krikhaar (e.krikhaar@expertisecentrumnederlands.nl) of Judith Stoep (j.stoep@expertisecentrumnederlands.nl), de samenstellers van de themapagina.