Themapagina Gesprokentaalinterventies op Onderwijskennis.nl

Voor Onderwijskennis.nl vulden we een themapagina in over gesprokentaalinterventies in opdracht van het NRO: wat kun je doen in de klas om de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen te bevorderen?

Op de themapagina die te vinden is op https://www.onderwijskennis.nl/themas/gesprokentaalinterventies gaan we op verschillende manieren in op het stimuleren van mondelinge taal in de klas:

  • een overzichtsartikel, waarin we vier aanbevelingen bespreken die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek;
  • verschillende bronnen met handvatten uit onderzoek;
  • vragen uit de onderwijspraktijk, die in de Kennisrotonde van het NRO zijn beantwoord;
  • voorbeelden uit de praktijk;
  • publicaties die dieper ingaan op dit thema.

Dit zijn de vier aanbevelingen:

  1. Besteed gerichte aandacht aan mondelinge taal
  2. De leraar is aanjager van interactie door goede gesprekken mogelijk te maken
  3. Integreer het werken aan mondelinge taal met lezen en schrijven en koppel activiteiten aan zaakvakken, thema’s en rijke teksten
  4. Monitor de ontwikkeling van mondelinge taal en bied maatwerk

We horen graag of we met deze themapagina inspiratie bieden om mondelinge taal beter op de kaart te zetten in je klas!

Neem voor meer informatie contact op met Marian Bruggink (m.bruggink@expertisecentrumnederlands.nl) of Judith Stoep (j.stoep@expertisecentrumnederlands.nl), de samenstellers van de themapagina.