Themapagina Schrijfonderwijs op Onderwijskennis.nl

Voor Onderwijskennis.nl vulden we een themapagina in over het schrijfonderwijs in opdracht van het NRO: wat kun je in de klas doen om de schrijfvaardigheid van leerlingen te verbeteren?

De themapagina is hier te vinden: https://www.onderwijskennis.nl/themas/schrijfonderwijs; hij is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • een overzichtsartikel, waarin we zeven aanbevelingen doen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek;
 • verschillende bronnen met handvatten uit onderzoek;
 • vragen uit de onderwijspraktijk, die in de Kennisrotonde van het NRO zijn beantwoord;
 • voorbeelden uit de praktijk;
 • publicaties die dieper ingaan op dit thema.

Dit zijn de zeven aanbevelingen:

 1. Zet in op handschriftonderwijs én typvaardigheid bij het leren om te schrijven
 2. Bied doelgerichte, functionele schrijfopdrachten aan in een betekenisvolle context
 3. Integreer schrijfonderwijs met andere taaldomeinen en vakken
 4. Gebruik schrijfstrategieën
 5. Zorg voor een doorlopende leerlijn
 6. Goed voorbeeld doet goed volgen
 7. Volg, evalueer en differentieer

Biedt deze themapagina inspiratie om effectief en gevarieerd te werken aan het schrijven in de klas?
 
Neem voor meer informatie contact op met Annelies van der Lee (a.vanderlee@expertisecentrumnederlands.nl) of Judith Stoep (j.stoep@expertisecentrumnederlands.nl), de samenstellers van de themapagina.