Themapagina Technieken voor begrijpend lezen op Onderwijskennis.nl

Voor Onderwijskennis.nl maakten we een themapagina over begrijpend lezen in opdracht van het NRO: wat is van belang wanneer je het leesbegrip van leerlingen wil bevorderen?

De themapagina is hier te vinden: https://www.onderwijskennis.nl/artikelen/begrijpend-lezen-samenhang-tussen-kennis-vaardigheden-en-context; hij is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • een overzichtsartikel, waarin we zes aanbevelingen doen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek;
 • verschillende bronnen met handvatten uit onderzoek;
 • vragen uit de onderwijspraktijk, die in de Kennisrotonde van het NRO zijn beantwoord;
 • voorbeelden uit de praktijk;
 • publicaties die dieper ingaan op dit thema.

Dit zijn de zes aanbevelingen:

 1. Werk aan een stevige basis
 2. Ga de diepte in
 3. Integreer leren en schrijven
 4. Bevorder leesmotivatie en -plezier
 5. Onderwijs in een rijke taalleeromgeving
 6. Differentieer waar nodig en besteed aandacht aan verschillen

Helpt deze themapagina je op weg om effectief te werken aan leesbegrip?
 
Neem voor meer informatie contact op met Nicole Swart (n.swart@expertisecentrumnederlands.nl) of Judith Stoep (j.stoep@expertisecentrumnederlands.nl), de samenstellers van de themapagina.