Van Alle Talen Thuis

De Brainportregio wordt diverser door de grote instroom aan internationals. Tegelijkertijd laat onderzoek zien dat een groter aantal internationale kinderen doorverwezen wordt naar speciaal onderwijs en dat leesvaardigheid en woordenschat afnemen. Het is daarom tijd om de taalontwikkeling van alle kinderen te stimuleren. Met die reden is het programma Van Alle Talen Thuis gestart. Het Expertisecentrum Nederlands is gevraagd om de impact van dit programma te onderzoeken.

Van Alle Talen Thuis is een impulsprogramma dat kinderen tussen 0 en 12 jaar de kans biedt om ook op school en kinderopvanglocaties boeken in hun thuistalen te ontdekken en te omarmen. Waarom? Omdat de kracht van thuistalen de sleutel is tot taalontwikkeling, het Nederlands versterkt en zorgt voor begrip tussen culturen en een sterkere gemeenschap.  

In het programma Van Alle Talen Thuis werken de komende drie jaar 5 bibliotheken uit de Brainportregio samen met Hogeschool de Kempel, Summa Bedrijf en ASML aan dit doel. Leerkrachten uit het basisonderwijs, pm’ers uit de kinderopvang en mediacoaches van deelnemende bibliotheken worden geprofessionaliseerd. Zij leren hoe je bij meertalige kinderen effectief taalontwikkeling kunt stimuleren en hoe je daar een meertalige collectie bij in kunt zetten. Professionals blijven daarna zichzelf en elkaar ontwikkelen en inspireren door deelname aan een lerend netwerk. Ook wordt er een meertalige boekencollectie toegevoegd aan de huidige collecties van school- & kinderopvangbibliotheken. 

Onderzoekers van het Expertisecentrum monitoren komende drie jaar het project en gaan na wat de effecten zijn van het programma.