Van verdichting naar verlichting: leraarcompetenties voor succesvolle communicatie in het PO en SO

Passend onderwijs vraagt om begeleiding en ondersteuning bij het leren die aansluiten bij de mogelijkheden en beperkingen van een leerling. Dat ‘op maat’ maken van het onderwijs vraagt al geruime tijd veel van leerkrachten, zowel in het SO als in het (S)BO. Met name gedragsproblematiek van de leerlingen lijkt een verklarende factor te zijn van het gevoel van verdichting van de leerlingproblematiek in alle onderwijssectoren.

Aan de hand van een overzichtsartikel gaan we in op de vaak vergeten onderlegger van veel gedragsproblemen van leerlingen, namelijk de complicaties die optreden in de communicatie van de leerling met zijn omgeving. Via een beschrijving van een aantal goede praktijken en wetenschappelijke inzichten op het gebied van communicatie-interventies en -ondersteuning willen we leerkrachten perspectieven bieden om de gedragsproblematiek via effectieve communicatie te voorkomen en te verminderen en daarbij meer competentie te ervaren.

Het thematisch overzichtsartikel maakt onderdeel uit van de call Gedrag en Passend Onderwijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (projectnummer 405-18-633). De opbrengsten komen voort uit een samenwerkingsverband tussen het Expertisecentrum Nederlands en de opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Bij het overzichtsartikel hoort ook een kennisclip en een infographic, die hieronder te vinden zijn. 

Overzichtsartikel Van Verdichting Naar Verlichting
Infographic Van Verdichting Naar Verlichting