Weet wat je leest

Als je op zoek bent naar een interventie, wil je snel weten: is het echt effectief? Via een onderzoeksprogramma van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) worden interventies onderzocht op hun effectiviteit. Een van deze interventies is ‘Weet wat je leest’. Waarom is de aanpak nodig, hoe werkt de aanpak en hoe ziet het onderzoek eruit?

De afgelopen schooljaren hebben voor een groot deel in het teken gestaan van de coronapandemie. In deze periode zijn scholen tot tweemaal toe gesloten geweest en hebben leerlingen veel lessen op een aangepaste manier moeten volgen of zelfs compleet gemist. Hoewel leerlingen in deze periodes wel onderwijs hebben genoten, is dit onderwijs in veel gevallen niet optimaal geweest en heeft een grote groep leerlingen een fikse achterstand op het gebied van begrijpend lezen opgelopen. Deze achterblijvende resultaten zijn zorgwekkend, ook omdat er voor de coronapandemie al zorgen waren over het begrijpend leesniveau van Nederlandse leerlingen.  

Om deze achterstanden weg te werken heeft de CED-groep de interventie Weet wat je leest ontwikkeld. Maar is de interventie wel effectief? En welke elementen spelen hierbij een rol? Binnen het onderzoeksprogramma Effectmeting Kansrijke Interventies van het NRO wordt Weet wat je leest daarom op effectiviteit onderzocht.  

Weet wat je leest is een interventie die ontwikkeld is voor leerlingen in groep 6 en 7 die een achterstand hebben opgelopen en moeite hebben om teksten te begrijpen. In een periode van 12 weken krijgen leerlingen drie keer per week 30 minuten extra begeleiding door een leerkracht van school. Deze leerkracht wordt voor de start van het interventieprogramma getraind en ontvang tijdens de interventieperiode één keer per week een coaching. Onderzoekers van het Expertisecentrum Nederlands, Radboud Universiteit, Erasmus Universiteit Rotterdam en KBA Nijmegen onderzoeken in het schooljaar 2023-2024 de effectiviteit van de interventie. Dit doen ze onder andere door leerlingen voor en na de interventie een aantal taken te laten maken, logboeken te bestuderen en observaties in de klas te doen. Het eindrapport wordt in het najaar van 2025 verwacht.