Werken aan vaktaal

Hoe kan ik de vaktaalontwikkeling van mijn leerlingen in mijn lessen goed ondersteunen?

In 2012 hebben vijftien docenten vo van verschillende vakken en scholen samen met APS, CPS, Expertisecentrum Nederlands, KPC en SLO geprobeerd deze vraag voor hun eigen situatie te beantwoorden. Ze hebben scenario’s ontwikkeld en in lesvoorbeelden voor verschillende vakken uitgewerkt.

Het resultaat is geclusterd in vier brochures. De brochures zijn te gebruiken in de professionalisering van zittende leraren van de genoemde vakken en in de initiële opleidingen.

De vier brochures zijn:

  • Werken aan vaktaal bij de exacte vakken
  • Werken aan vaktaal bij de groene vakken
  • Werken aan vaktaal bij de talen
  • Werken aan vaktaal bij mens- en maatschappijvakken.

Na de dertien prototypische lesbrieven voor verschillende vakken in onderbouw, bovenbouw vmbo en tweede fase (Platform Taalgericht Vakonderwijs, 2009) is dit een nieuwe stap in de vakspecificatie van taalgericht vakonderwijs. In de brochures wordt ingegaan op de plaats van vaktaalontwikkeling binnen de vakdidactiek van het betreffende vakkencluster.

Kijk voor meer informatie op de website van Taalgericht Vakonderwijs.