Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen

Dertien basisscholen in de regio Arnhem – Nijmegen hebben met een praktijkgerichte onderzoeksaanpak – 3½ jaar lang – gewerkt aan het creëren van gelijke onderwijskansen, samen met onderzoekers van de Radboud Universiteit, de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), het Expertisecentrum Nederlands en Stichting PAS. De werkplaats brengt kennis uit onderzoek en praktijk bij elkaar.

In de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (Werkplaats-OAN) werkten 13 basisscholen van Delta Scholengroep, Florẽs Onderwijs en Conexus sinds 2019 intensief samen met Stichting PAS, de Pabo & Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Pedagogische Wetenschappen & Onderwijswetenschappen/BSI en Sociologie/RSCR van de Radboud Universiteit (RU), en Expertisecentrum Nederlands. Zij delen de ambities om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen zodat kansengelijkheid in de regio en daarbuiten toeneemt, door het verbinden van de onderwijspraktijk en instituten voor wetenschappelijk onderzoek. 

Het doel van de Werkplaats-OAN is kansengelijkheid te bevorderen op het niveau van leerlingen. Dit doel willen we bereiken door interventies te ontwikkelen, aan te scherpen en te implementeren, met als direct resultaat dat leraren beter toegerust raken om in het onderwijs effectief onderwijs te geven aan doelgroepleerlingen en hun ouders daarbij te betrekken. De werkplaats richt zich daarbij op drie thema’s:

  1. bewerkstelligen dat leraren reële verwachtingen hebben
  2. vergroten van de ouderbetrokkenheid
  3. inzetten op effectieve instructie.

De ontwikkeling van taal- en leesvaardigheid vormt bij ieder van deze thema’s de focus.

Binnen de Werkplaats-OAN werken we met teacher design teams; een reeds binnen de HAN en de scholen in Arnhem en Nijmegen bekende en beproefde methodiek. We ontwikkelen via co-creatie kennis en concrete handvatten in de vorm van interventies ter bevordering van kansengelijkheid. Leraren werken samen met onderzoekers aan onderwijsontwikkeling.

Meer informatie over onze werkwijze is te vinden op deze website: www.werkplaats-oan.nl

Lees hier ook het bericht over de toekenning van de subsidie door het NRO aan de Werkplaats-OAN en de andere werkplaatsen die met onderwijsachterstandenbestrijding aan de slag zijn gegaan.
 

Op 29 maart 2023, tijdens het symposium van de WOAN en Nijmegen Leest, hebben we aandacht besteed aan het boekje met schoolportretten dat gemaakt is op basis van interviews met ambassadeurs, schoolleiders en onderzoeksondersteuners. Deze publicatie is hier te downloaden. De projectrapportage die is verschenen aan het eind van de subsidieperiode van de WOAN is verkrijgbaar via de website van het NRO

Voor meer informatie over Werkplaats-OAN kunt u contact zoeken met: 

Judith Stoep (wetenschappelijk coördinator namens Expertisecentrum Nederlands; j.stoep@expertisecentrumnederlands.nl)