Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen

Elf basisscholen in de regio Arnhem – Nijmegen gaan met een praktijkgerichte onderzoeksaanpak – 3 jaar lang – nog beter worden in het creëren van gelijke onderwijskansen, samen met onderzoekers van de Radboud Universiteit, de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), het Expertisecentrum Nederlands en Stichting PAS. De werkplaats brengt kennis uit onderzoek en praktijk bij elkaar en gaat leerkrachten ondersteunen bij drie thema’s:

  • Inzetten van effectieve instructie
  • Samenwerken met ouders
  • Verwachtingen over de mogelijkheden van kinderen

In de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (Werkplaats-OAN) werken 11 basisscholen van Delta Scholengroep, DeBasisFluvius en Conexus, intensief samen met stichting PAS, HAN Pabo, Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Pedagogische Wetenschappen & Onderwijswetenschappen/BSI en Sociologie/RSCR van de Radboud Universiteit (RU), en Expertisecentrum Nederlands. Zij delen de ambities om te komen van onderwijsachterstanden naar kansengelijkheid en willen de kwaliteit van het onderwijs (met name de leraren) verhogen zodat kansengelijkheid in de regio en daarbuiten toeneemt door het verbinden van de onderwijspraktijk en instituten voor wetenschappelijk onderzoek.

Het uiteindelijke doel van de Werkplaats-OAN is kansengelijkheid te bevorderen op het niveau van leerlingen. Dit doel willen we bereiken door interventies te ontwikkelen, aan te scherpen en te implementeren, met als direct resultaat dat leraren beter toegerust raken om in het onderwijs om te gaan met doelgroepleerlingen en hun ouders. De werkplaats richt zich op daarbij drie thema’s:

  1. bewerkstelligen dat leraren reële verwachtingen hebben
  2. vergroten van de ouderbetrokkenheid
  3. inzetten op effectieve instructie.

De ontwikkeling van taal- en leesvaardigheid vormt bij ieder van deze thema’s de focus.

Binnen de Werkplaats-OAN werken we met teacher design teams; een reeds binnen de HAN en de scholen in Arnhem en Nijmegen bekende en beproefde methodiek. We ontwikkelen via co-creatie kennis en concrete handvatten in de vorm van interventies ter bevordering van kansengelijkheid. Leraren gaan gesteund door onderzoekers onderzoekend werken aan onderwijsontwikkeling.

Werkplaats-OAN is nog in de opstartfase. Later dit jaar gaan we u informeren via onze website: www.werkplaats-oan.nl

De samenvatting van de aanvraag is ook op deze pagina te vinden. Lees hier ook het bericht over de toekenning van de subsidie door het NRO en de andere werkplaatsen die met onderwijsachterstandenbestrijding aan de slag gaan.

Voor meer informatie over Werkplaats-OAN kunt u contact zoeken met:

Judith Stoep (wetenschappelijk coördinator namens Expertisecentrum Nederlands; j.stoep@expertisecentrumnederlands.nl)

Annelies Wiggers  (directeur Stichting PAS, tevens projectleider consortium; a.wiggers@stichtingpas.nl)

Annette Mullink (procescoördinator namens Stichting PAS; a.mullink@stichtingpas.nl)