Zoekresultaten

Er zijn 83 resultaten.

Van verdichting naar verlichting: leraarcompetenties voor succesvolle communicatie in het PO en SO

Passend onderwijs vraagt om begeleiding en ondersteuning bij het leren die aansluiten bij de mogelijkheden en beperkingen van een leerling. Dat...
Lees meer

Dyslexie

Eén op de tien leerlingen blijkt moeite te hebben met lezen en spellen en heeft gerichte begeleiding nodig. Door het onderwijs af te stemmen...
Lees meer

Ontwikkeling & Stimulering

Wat is zinvol om te doen als het gaat om taalstimulering? Wat zijn effectieve didactische componenten voor de verschillende taaldomeinen en wat...
Lees meer

Development of early literacy in multilingual education

Klik hier voor Nederlands  For some time research has been done at the Radboud University Nijmegen on the effects of bilingual education...
Lees meer

Weet wat je leest

Als je op zoek bent naar een interventie, wil je snel weten: is het echt effectief? Via een onderzoeksprogramma van het Nationaal Regieorgaan...
Lees meer

Effectonderzoek Letterster

In dit onderzoek wordt de effectiviteit van Letterster voor het remediëren van lees- en/of spellingproblemen van leerlingen uit groep 5...
Lees meer

Evaluatie Referentiekader Taal en Rekenen: een bruikbaar en passend instrument voor het onderwijs?

Onze onderzoekers voerden samen met onderzoekers van ResearchNed en SLO een evaluatie uit van het Referentiekader Taal en Rekenen. In dit onderzoek...
Lees meer

Peil.Leesvaardigheid tweede leerjaar vo en vso 2023

In het voorjaar van 2023 is een peilingsonderzoek uitgevoerd naar de leesvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) en het voorgezet...
Lees meer

Prestaties 15-jarigen in exacte vakken en leesvaardigheid flink gedaald

In de afgelopen vier jaar zijn Nederlandse 15-jarigen er flink op achteruitgegaan bij wiskunde, natuurwetenschappen en leesvaardigheid. Dit blijkt...
Lees meer

Leesbevordering op maat – Voor docenten in het vo: incompany

“Lezen is saai.” “Ik lees alleen als het moet.” “Een boek lezen?! Ik heb wel wat beters te doen.” Veel jongeren...
Lees meer