Domeinbeschrijving leesvaardigheid mbo

Onderzoekers van het Expertisecentrum Nederlands ontwikkelen in de periode januari t/m juni 2024 een domeinbeschrijving leesvaardigheid voor het mbo. Deze domeinbeschrijving is gebaseerd op de wettelijke kaders voor het curriculum Nederlands (domein leesvaardigheid) en overige relevante kaders en onderzoeken. Het document zal als inhoudelijke onderlegger dienen voor een peilingsonderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs voornemens is om uit te voeren in het najaar van 2026. 

Het voornemen is om in het najaar van 2026 een peilingsonderzoek uit te voeren (in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs) naar de leesvaardigheid van mbo-studenten aan het begin van het eerste verblijfsjaar op mbo 2, mbo 3 en mbo 4 opleidingen (BOL en BBL) van bekostigde mbo-instellingen. In deze peiling worden de leesvaardigheid van studenten en kenmerken van het leesonderwijs bij aanvang in het mbo onderzocht. Hiervoor ontwikkelt Expertisecentrum Nederlands momenteel een domeinbeschrijving leesvaardigheid, die – samen met input uit een veldraadpleging met verschillende deskundigen uit onderzoek en praktijk- als inhoudelijke onderlegger zal dienen voor dit onderzoek. Deze domeinbeschrijving is gebaseerd op de wettelijke kaders voor het curriculum Nederlands (domein leesvaardigheid) en overige relevante kaders en onderzoeken.