Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid: passend taalonderwijs voor alle leerlingen

Spreken en luisteren liggen aan de basis van lezen en schrijven. Desondanks zijn het vaardigheden die in het basisonderwijs vaak onderbelicht blijven. Doelgericht werken en het bieden van een passend onderwijsaanbod staan hierbij centraal.

Met het boek ‘Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid’ wil het Expertisecentrum Nederlands een impuls geven aan het onderwijs in mondelinge taal op de basisschool. Er wordt inzichtelijk gemaakt aan welke spreek- en luistervaardigheden leerkrachten van groep 1 tot en met groep 8 kunnen werken. Centraal staat op welke manier leerkrachten zicht kunnen krijgen op de mondelinge taalontwikkeling van leerlingen en hoe zij vervolgens de spreek- en luistervaardigheid kunnen stimuleren. Bij leerlingen die extra aandacht nodig hebben, omdat ze een taalachterstand hebben. Maar ook bij leerlingen die juist extra uitdaging kunnen gebruiken.

Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid: passend taalonderwijs voor alle leerlingen

Leerkrachten hebben in hun groepen te maken met een grote diversiteit aan mondelinge taalvaardigheid van leerlingen. Vanuit passend onderwijs hebben basisscholen behoefte aan concrete aanwijzingen hoe ze tegemoet kunnen komen aan deze verschillen. Hoe pak je het onderwijs in mondelinge taalvaardigheid aan, rekening houdend met de uiteenlopende onderwijsbehoeften van leerlingen? Dit was de aanleiding voor het project Leerlijnen en Tussendoelen Mondelinge communicatie, aandacht voor excellentie en achterstanden.

Gebaseerd op een inventarisatie van leerlijnen en tussendoelen voor mondelinge communicatie ontwikkelde het Expertisecentrum Nederlands een beschrijving van methodieken. Hiermee kunnen scholen en leerlingbegeleiders achterstanden signaleren en talenten in mondelinge taalvaardigheid stimuleren. Het project resulteerde in een praktisch boek. Met dit aanbod kunnen basisscholen het niveau van mondelinge communicatie in divers samengestelde groepen verbeteren.

Aanvullende informatie

Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid is onderdeel van een reeks samen met het boek Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven.

Andere relevante publicaties

De CombiList biedt leidsters in de voorschoolse periode en leerkrachten basisonderwijs een compacte set van essentiële interactievaardigheden.

In het nieuwste boek rondom mondelinge taalvaardigheid – Honderduit! - presenteren we krachtige routines waarmee je doelgericht aan mondelinge vaardigheden kunt werken van groep 1 tot en met 8 in het (speciaal) basisonderwijs.