Putting Pirls to use in classrooms across the globe

In opdracht van IEA heeft het Expertisecentrum Nederlands een praktijkgerichte publicatie geschreven voor onderwijsprofessionals over de hele wereld waarin wetenschappelijke inzichten rondom begrijpend lezen vertaald zijn naar praktische handvatten. De publicatie is gebaseerd op het PIRLS onderzoek.

‘Putting Pirls to use in classrooms across the globe’ bestaat uit twee delen. In deel 1 wordt een overzicht gegeven van wetenschappelijke inzichten rondom begrijpend lezen. Vanuit deze inzichten maken we een vertaalslag naar evidence-based didactische principes voor begrijpend leesonderwijs. Aan de hand van twee teksten die in het PIRLS onderzoek zijn gebruikt, laten we zien hoe deze didactische principes in de praktijk toegepast kunnen worden. In deel 2 gaan we in op het leesonderwijs voor meertalige leerlingen en geven scholen uit vijf verschillende PIRLS-landen een inkijkje in hun dagelijkse leesonderwijs, specifiek voor meertalige leerlingen.

 

De publicatie is gratis te downloaden via Springer.