Geplaatst op: 21/10/2019

Leesbevordering op maat – Voor docenten in het vmbo: incompany en inspiratiebijeenkomst

Ontwikkeling & Stimulering
Dyslexie
Laaggeletterdheid
Lezen & Schrijven

“Lezen is saai.” “Ik lees alleen als het moet.” “Een boek lezen?! Ik heb wel wat beters te doen.” Veel jongeren lezen niet graag, hebben een lage leesmotivatie. Herkent u dit en wilt u op school (meer) aan de slag met leesbevorderende activiteiten waarbij je rekening houdt met verschillen tussen leerlingen?

Om de negatieve spiraal van zwakke leesvaardigheid en beperkte leesmotivatie te doorbreken hebben het Expertisecentrum Nederlands, ITTA UvA en de Radboud Universiteit een toolbox ontwikkeld waarmee docenten meer ‘op maat’ leesactiviteiten kunnen uitvoeren met hun leerlingen. De beste aanpak bevat een combinatie van werken aan leesvaardigheid en stimuleren van leesmotivatie.

Voor een goede inbedding in de onderwijspraktijk op uw school, kunt u kiezen voor een maatwerk incompany traject met een combinatie van scholing en begeleiding. Oriënteert u zich op een geschikte aanpak, dan is de inspiratiebijeenkomst wellicht iets voor u.

Doel

In de scholing staan de materialen uit de toolbox en de implementatie daarvan in de praktijk in de klas centraal. U werkt daarbij toe naar de ontwikkeling  van een praktisch inzetbaar leesplan voor uw school. De situatie en mogelijkheden op school vormen hierbij het uitgangspunt. U gaat onderbouwde keuzes maken uit verschillende bestaande programma’s, interventies of activiteiten om aan leesbevordering te werken. Door rekening te houden met de individuele kenmerken en behoeften van leerlingen en zo activiteiten meer ‘op maat’ aan te bieden, kunt u de leesmotivatie en daarmee de leesvaardigheid positief beïnvloeden.
 

Inhoud

Inspiratiebijeenkomst

In deze bijeenkomst geven we u achtergrondkennis en handvatten om aan de slag te gaan met leesvaardigheid en leesbevordering. We gebruiken de toolbox als inspiratiebron en kijken samen hoe u hier binnen uw school mee aan de slag kunt gaan. De bijeenkomst is bedoeld voor docenten Nederlands, mediathecarissen, taal- of leescoördinatoren, remedial teachers, werkzaam in het vmbo. De groep bestaat uit maximaal 18 deelnemers.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Algemene theoretische achtergrond over leesvaardigheid en leesbevordering
 • Wat zijn effectieve componenten van leesvaardigheid en leesbevordering op maat? 
 • Wat vraagt dit organisatorisch en didactisch van u en uw collega’s?
 • Aan de slag met de leerling: leesplan en leesgesprek
   

Incompany traject

In het incompany traject gaat u met uw school, afdeling of team actief aan de slag met de implementatie van het versterken van leesvaardigheid en leesbevordering. U kiest hiervoor een effectieve aanpak, die past bij uw school.  Het traject is bedoeld voor scholen die leesvaardigheid en leesbevordering een plek willen geven binnen het onderwijs en met meerdere teamleden hiermee aan de slag aan. Het traject wordt in overleg samengesteld en sluit aan op de situatie bij u op school. Om een beeld te krijgen van de situatie bij u op school wordt voorafgaand aan het traject de Quickscan Succesfactoren | Lezen in het vmbo ingevuld over het leesbeleid op uw school. Het uitvoeren van opdrachten als voorbereiding op de bijeenkomsten maakt deel uit van de training.

De volgende onderwerpen kunnen (afhankelijk van uw onderwijspraktijk) aan bod komen:

 • Algemene theoretische achtergrond over leesvaardigheid en leesbevordering
 • Wat zijn effectieve componenten van leesvaardigheid en leesbevordering op maat? 
 • Begeleiding bij het maken van keuzes en het in stappen cyclisch naar een leesplan toewerken 
 • Aan welke randvoorwaarden voor leesbevordering op maat wordt voldaan en wat kun u verder uitbouwen of toevoegen?
 • Terugkombijeenkomst: in hoeverre lukt het om leesbevordering op maat te bieden en wat zijn de volgende stappen?
   

Datum en locatie

Inspiratiebijeenkomst

Open inschrijving. De bijeenkomst gaat door bij een voldoende aantal aanmeldingen.

 • Dinsdag 7 april 2020               14.00 – 16:30  in Nijmegen
   

Incompany traject

In overleg worden data en locatie besproken. 
 

Contactpersoon

De training wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands en het ITTA UvA. Inschrijving verloopt via het Expertisecentrum Nederlands (aanmeldingsformulier).

Voor inhoudelijke informatie over de scholing:

Christel Dood | c.dood@expertisecentrumnederlands.nl

Kosten

Inspiratiebijeenkomst: € 125,- (inclusief materialen).

Prijs incompany: op aanvraag.