Geplaatst op: 19/05/2020

Leesbevordering op maat – Voor docenten in het vmbo: incompany

Ontwikkeling & Stimulering
Dyslexie
Laaggeletterdheid
Lezen & Schrijven

“Lezen is saai.” “Ik lees alleen als het moet.” “Een boek lezen?! Ik heb wel wat beters te doen.” Veel jongeren lezen niet graag, hebben een lage leesmotivatie. Herkent u dit en wilt u op school (meer) aan de slag met leesbevorderende activiteiten waarbij je rekening houdt met verschillen tussen leerlingen?

Om de negatieve spiraal van zwakke leesvaardigheid en beperkte leesmotivatie te doorbreken hebben het Expertisecentrum Nederlands, ITTA UvA en de Radboud Universiteit een toolbox ontwikkeld waarmee docenten meer ‘op maat’ leesactiviteiten kunnen uitvoeren met hun leerlingen. De beste aanpak bevat een combinatie van werken aan leesvaardigheid en stimuleren van leesmotivatie.

Voor een goede inbedding in de onderwijspraktijk op uw school bieden wij een maatwerk incompany traject aan met een combinatie van scholing en begeleiding. 

Doel

In de scholing staan de materialen uit de toolbox en de implementatie daarvan in de praktijk in de klas centraal. U werkt daarbij toe naar de ontwikkeling  van een praktisch inzetbaar leesplan voor uw school. De situatie en mogelijkheden op school vormen hierbij het uitgangspunt. U gaat onderbouwde keuzes maken uit verschillende bestaande programma’s, interventies of activiteiten om aan leesbevordering te werken. Door rekening te houden met de individuele kenmerken en behoeften van leerlingen en zo activiteiten meer ‘op maat’ aan te bieden, kunt u de leesmotivatie en daarmee de leesvaardigheid positief beïnvloeden.
 

Deelnemers

De scholing is voor docenten Nederlands, mediathecarissen, taal- of leescoördinatoren, remedial teachers, werkzaam in het voortgezet onderwijs.

Inhoud

In het incompany traject gaat u met uw school, afdeling of team actief aan de slag met de implementatie van het versterken van leesvaardigheid en leesbevordering. U kiest hiervoor een effectieve aanpak, die past bij uw school.  Het traject is bedoeld voor scholen die leesvaardigheid en leesbevordering een plek willen geven binnen het onderwijs en met meerdere teamleden hiermee aan de slag aan. Het traject wordt in overleg samengesteld en sluit aan op de situatie bij u op school. Om een beeld te krijgen van de situatie bij u op school wordt voorafgaand aan het traject de Quickscan Succesfactoren | Lezen in het vmbo ingevuld over het leesbeleid op uw school. Het uitvoeren van opdrachten als voorbereiding op de bijeenkomsten maakt deel uit van de training.

De volgende onderwerpen kunnen (afhankelijk van uw onderwijspraktijk) aan bod komen:

  • Algemene theoretische achtergrond over leesvaardigheid en leesbevordering
  • Wat zijn effectieve componenten van leesvaardigheid en leesbevordering op maat? 
  • Begeleiding bij het maken van keuzes en het in stappen cyclisch naar een leesplan toewerken 
  • Aan welke randvoorwaarden voor leesbevordering op maat wordt voldaan en wat kun u verder uitbouwen of toevoegen?
  • Terugkombijeenkomst: in hoeverre lukt het om leesbevordering op maat te bieden en wat zijn de volgende stappen?
     

Datum en locatie

In overleg worden data en locatie/online besproken. Zolang nodig zijn bijeenkomsten uiteraard coronaproof.

Contactpersoon

Christel Dood | c.dood@expertisecentrumnederlands.nl | 024 382 32 32

Kosten

Prijs incompany: op aanvraag.