Geplaatst op: 19/09/2023

Leesbevordering op maat – Voor docenten in het vo: incompany

Ontwikkeling & Stimulering
Dyslexie
Laaggeletterdheid
Lezen & Schrijven

“Lezen is saai.” “Ik lees alleen als het moet.” “Een boek lezen?! Ik heb wel wat beters te doen.” Veel jongeren lezen niet graag, ze hebben een lage leesmotivatie. Herkent u dit en wilt u op school (meer) aan de slag met leesbevorderende activiteiten waarbij u rekening houdt met verschillen tussen leerlingen?

Om de negatieve spiraal van zwakke leesvaardigheid en beperkte leesmotivatie te doorbreken hebben het Expertisecentrum Nederlands, ITTA UvA en de Radboud Universiteit een toolbox ontwikkeld waarmee docenten meer ‘op maat’ leesactiviteiten kunnen uitvoeren met hun leerlingen. De beste aanpak bevat een combinatie van werken aan leesvaardigheid en stimuleren van leesmotivatie.

Voor een goede inbedding in de onderwijspraktijk op uw school bieden wij een maatwerk incompany traject aan met een combinatie van scholing en begeleiding. 

Doel

Het doel van het traject is dat u en uw collega's een onderbouwde (evidence-informed) aanpak van leesbevordering kunnen vormgeven en opstellen. U werkt tijdens het traject toe naar de ontwikkeling van een praktisch inzetbaar lees(beleids)plan voor uw school. U gaat onderbouwde keuzes maken uit verschillende bestaande programma’s, interventies of activiteiten om aan leesbevordering te werken. Door rekening te houden met de individuele kenmerken en behoeften van leerlingen en zo activiteiten meer ‘op maat’ aan te bieden, kunt u de leesmotivatie en daarmee de leesvaardigheid positief beïnvloeden. De situatie en mogelijkheden op school vormen hierbij het uitgangspunt.

Deelnemers

Het traject is bedoeld voor scholen die leesvaardigheid en leesbevordering een plek willen geven binnen het onderwijs en hier met meerdere teamleden mee aan de slag gaan. Het traject is bedoeld voor docenten Nederlands, mediathecarissen, taal- of leescoördinatoren en remedial teachers werkzaam in het voortgezet onderwijs.

Inhoud

In het incompany traject gaat u met uw school, afdeling of team actief aan de slag met de implementatie van het versterken van leesvaardigheid en leesbevordering. In de scholing wordt gebruik gemaakt van de materialen en werkwijze uit de toolbox. U kiest met behulp van de informatie die u krijgt tijdens de training en suggesties in de Toolbox een effectieve aanpak, die past bij uw school. Het traject wordt in overleg samengesteld en sluit aan op de situatie bij u op school. In overleg wordt besproken in hoeverre er tussen de bijeenkomsten door opdrachten worden gedaan (denk aan het ervaring opdoen met een bepaalde aanpak) en of er bronnen worden gelezen ter voorbereiding.

De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • Algemene theoretische achtergrond over leesvaardigheid, leesmotivatie en leesbevordering
  • Wat zijn effectieve elementen van leesvaardigheid en leesmotiverend onderwijs met praktische tips
  • Hoe kun je concreet aansluiten bij specifieke leerlingkenmerken door leesbevordering op maat vorm te geven? 
  • Reflectie op de eigen onderwijspraktijk met betrekking tot lees-, literatuur- en fictieonderwijs, gebruikmakend van onderdelen uit Taalonderwijs in Beeld
  • Begeleiding bij het maken van keuzes en het in stappen toewerken naar een onderbouwd lees(beleids)plan
  • Aan welke randvoorwaarden voor leesbevordering op maat wordt voldaan en wat kunt u verder uitbouwen of toevoegen?
  • Terugkombijeenkomst: in hoeverre lukt het om leesbevordering op maat te bieden en wat zijn de volgende stappen?
     

Datum en locatie

In overleg worden data en locatie besproken. Gebruikelijk is dat dit traject, afhankelijk van de wensen en behoeftes, bestaat uit 2-4 dagdelen.

Contactpersoon

Christel Dood | c.dood@expertisecentrumnederlands.nl | 024 382 32 32

Kosten

Prijs incompany: op aanvraag.