Passend onderwijs voor excellente leerlingen – werken in een doorgaande lijn

In opdracht van School Aan Zet heeft het Expertisecentrum Nederlands en BCO Onderwijsadvies een handreiking ontwikkeld bedoeld om de kwaliteit van doelgericht onderwijs aan excellente leerlingen in het basisonderwijs te verbeteren en zo een brug slaan tussen onderwijs in de plusklas en de reguliere klas.

De handreiking biedt tal van suggesties en werkdocumenten om excellente leerlingen met een Persoonlijk OnderzoeksDossier (MY POD) doelgericht leerstof uit de vaklessen verder uit te laten diepen. Een heel motiverende aanpak voor leerkracht èn leerling, zo blijkt uit een eerste pilot!

Wat we veel zien is dat excellente leerlingen als een speer aan het werk gaan zonder eerst een goed doordacht plan te maken of zonder tussentijds te reflecteren voordat ze verder gaan. In deze handreiking heeft de leerkracht de rol van procesbegeleider die de leerlingen middels gesprekken aanzet tot planmatig werken en reflectie en dus tot, op gezette momenten, ‘even stilstaan’. De handreiking geeft de leerkracht hiervoor aanwijzingen. De handreiking is bedoeld voor groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs.

De handreiking bestaat uit zes delen