Zoekresultaten

Er zijn 81 resultaten.

2011 Rapport onderzoek Bliksem - Effecten van de BLIKSEM-aanpak in groep 5 & 6 van het basisonderwijs 2016 PIRLS Rapport - Vijftien jaar leesprestaties in Nederland 2017 GAS Geven - Projectrapportage 2015 Poster European Conference on Reading - Effects of the ‘Language Route’ intervention on toddlers’

Lezen in een digitale wereld: Nieuwe PISA-resultaten

Vandaag verscheen een nieuw PISA-rapport over lezen in een digitale wereld, waarbij onderzoekers van de OECD hebben gekeken naar de toegang en...
Lees meer

Dyslexie: professionalisering onderwijs en zorg

Minister Slob heeft de Tweede Kamer met een kamerbrief geïnformeerd (7 september 2018 ) over de stand van zaken rondom dyslexieverklaringen...
Lees meer

Dyslexie

Eén op de tien leerlingen blijkt moeite te hebben met lezen en spellen en heeft gerichte begeleiding nodig. Door het onderwijs af te stemmen...
Lees meer

Ontwikkeling & Stimulering

Wat is zinvol om te doen als het gaat om taalstimulering? Wat zijn effectieve didactische componenten voor de verschillende taaldomeinen en wat...
Lees meer

Educatief partnerschap in VVE op afstand: werkzame principes in het bieden van virtuele ondersteuning aan ouders van risicoleerlingen

Welke lessen kunnen we leren over het bieden van ondersteuning op afstand aan ouders die een VVE-programma volgen ten tijde van de COVID-19-maatregelen?...
Lees meer

Scans en monitors voor het taalonderwijs vernieuwd!

De scans en monitors voor het in kaart brengen van het taalonderwijs en ondersteuning op het gebied van leesproblemen en dyslexie zijn vernieuwd.
Lees meer