Christel Dood, MSc

E-mail LinkedIn
Onderzoeker – begrijpend lezen; leesmotivatie; dyslexie; laaggeletterdheid

Christel Dood, MSc. is onderzoeker en richt zich in onderzoeken en ontwikkelwerkzaamheden op zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Christel heeft een brede expertise op taalgebied en richt zich onder andere op de thema’s leesvaardigheid, dyslexie, leesmotivatie en laaggeletterdheid. Ze legt hierbij graag de verbinding tussen de verschillende taaldomeinen en andere (randvoorwaardelijke) aspecten van het onderwijs. Dit kan vervolgens ingezet worden in zelfreflectieprocessen binnen het onderwijs.
 

Christel ging na haar studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit aan de slag bij het Expertisecentrum Nederlands.
 

Wilt u weten wat Christel voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met haar op: c.dood@expertisecentrumnederlands.nl.