Artikelen

Strategisch lezen voor studie en beroep bij BBL

De invoering van de referentieniveaus en de daaraan gekoppelde verplichte landelijke examinering hebben geleid tot een groot aantal initiatieven ter verbetering van het taalonderwijs binnen het mbo. Er is echter binnen dit onderwijstype nog weinig bekend over ‘wat werkt’. Dit onderzoeksproject vormt een eerste stap om meer zicht te krijgen...

Functionele geletterdheid Voortgezet Onderwijs

Verbetering van functionele geletterdheid bij zwakke lezers en spellers in het voortgezet onderwijs: Onderwijs Bewijs VO. Het lees- en schrijfniveau van zwakke lezers en spellers in het voortgezet onderwijs en het Praktijkonderwijs verbeteren: dat was het doel van het project Onderwijs Bewijs VO. In dit project onderzocht het Expertisecentrum Nederlands...

Leescoaches in het Voortgezet Onderwijs: leesvaardigheid verbeteren met tutorlezen

Uit diverse studies blijkt dat veel vmbo-leerlingen problemen hebben met technisch en begrijpend lezen. Vooral op achterstandsscholen is de uitval groot. De leesvaardigheid van vmbo-leerlingen verbeteren via tutorlezen was het beoogde doel van het project Leescoaches in het VO. Het onderzoek ging na of tutorlezen effect heeft op de leestechniek, het...

Taalexperiment MBO

Het project Taalexperiment MBO richtte zich op de taalvaardigheidsontwikkeling van het Nederlands bij studenten op het MBO. Naast het onderzoeken van de taalvaardigheidsontwikkeling is er onderzocht of en hoe dit gestimuleerd kan worden door middel van een interventie gericht op lezen en schrijven.