Goede lees- en schrijfvaardigheden zijn essentieel om deel te kunnen nemen aan onze geletterde maatschappij. In de periode van de beginnende geletterdheid (groep 1, 2 en 3) is er veel aandacht voor technisch lezen en spellen, twee kanten van dezelfde medaille. Zodra leerlingen deze technische basis onder de knie hebben, verschuift de aandacht steeds meer naar de periode van gevorderde geletterdheid. Kern van deze periode is dat leerlingen leren om vloeiende lezers te worden, om tijdens het lezen een mentaal beeld van de inhoud van de tekst te vormen (begrijpend lezen) en om strategisch een tekst te kunnen schrijven.

 

Integraal, interactief en met instructie

Goed lees- en schrijfonderwijs wordt gekenmerkt door een integrale en doelgerichte aanpak, vindt plaats in een betekenisvolle context, in interactie met de leerkracht en klasgenoten en volgens de principes van directe instructie. Door het lees- en schrijfonderwijs aan elkaar te koppelen en integraal aan te bieden ontstaan betekenisvolle leermomenten voor leerlingen die aansluiten bij hun interesses en leefwereld. Doelgerichtheid wordt gekenmerkt door het werken vanuit een duidelijke visie met oog voor de doorgaande leerlijnen voor lezen en schrijven. Daarnaast dienen ook de lees- en schrijftaken een inhoudelijk doel te hebben, waardoor het lezen en schrijven voor leerlingen betekenisvol wordt. Interactie met de leerkracht en klasgenoten zorgt er op een natuurlijke manier voor dat vaardigheden zich kunnen ontwikkelen. Door gezamenlijk een tekst te lezen, de inhoud van een tekst te bespreken en schrijfopdrachten aan te gaan ontstaat een gezamenlijk leerproces waarbij leerlingen van en met elkaar kunnen leren. Het gebruik van contexten die voor de leerlingen herkenbaar en belangrijk zijn maakt het interactief onderwijs ook betekenisvol. Instructie, ten slotte, zorgt ervoor dat met name de strategische vaardigheden (bijv. technisch leren lezen en spellen, maar ook gebruiken van specifieke lees- en schrijfstrategieën) zich kunnen ontwikkelen. Hierbij staat het modellen of hardopdenkend voordoen centraal. Leerkrachten geven zo een inzicht in het eigen denkproces wat leerlingen helpt om onzichtbare processen die plaatsvinden in het hoofd zichtbaar te maken. Na instructie oefenen leerlingen eerst onder begeleiding en daarna zelfstandig, waarna gecontroleerd wordt of iedereen de stof heeft begrepen.

 

Wat biedt het EN?

Het Expertisecentrum Nederlands heeft veel expertise op het gebied van lezen en schrijven. In (inter)nationale vergelijkingsstudies monitoren we het begrijpend leesniveau van Nederlandse leerlingen in het basisonderwijs (PIRLS en Peil.Leesvaardigheid) en voortgezet onderwijs (PISA, Peil.Leesvaardigheid, Peil.Schrijfvaardigheid). Op verzoek van bijvoorbeeld gemeenten of schoolbesturen helpen we regelmatig scholen om hun leesonderwijs en de leesprestaties van hun leerlingen te evalueren en verbeteren. Daarnaast gebruiken veel scholen onze publicaties om het lees- en schrijfonderwijs op school te verbeteren.

 

Heeft u een vraag over Lezen en schrijven en bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via info@expertisecentrumnederlands.nl.

Projecten

Peil.Leesvaardigheid tweede leerjaar vo en vso 2023

In het voorjaar van 2023 is een peilingsonderzoek uitgevoerd naar de leesvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) en het voorgezet speciaal onderwijs (vso). We onderzoeken hoe het gesteld is met de kennis en vaardigheden van leerlingen uit het tweede leerjaar. Daarnaast wordt ook het onderwijsleerproces in kaart gebracht.

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

De International Early Learning and Child Well-Being Study (IELS) is een internationaal vergelijkend onderzoek dat gecoördineerd wordt door de OESO. Het onderzoek brengt kennis en vaardigheden van vijfjarige leerlingen in kaart en beslaat, vier domeinen waarvan aangetoond is dat ze voorspellend zijn voor de verdere schoolloopbaan en algemeen...

De rol van afstandsonderwijs bij leesprestaties tijdens de coronapandemie. Double jeopardy voor doelgroepleerlingen?

Door de coronacrisis in 2020 – 2022 hebben leerlingen wekenlang afstandsonderwijs gevolgd. In het onderzoek “Corona-maatregelen: ‘double jeopardy’ voor leesprestaties van doelgroepleerlingen in het primair onderwijs?” was het doel om in kaart te brengen of en in hoeverre leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs hierdoor...

Peil.Schrijfvaardigheid tweede leerjaar voortgezet onderwijs 2024

In het voorjaar van 2024 wordt een peilingsonderzoek uitgevoerd naar de schrijfvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo). We onderzoeken hoe het gesteld is met de kennis en vaardigheden van leerlingen uit het tweede leerjaar. Daarnaast wordt ook het onderwijsleerproces in kaart gebracht.