Artikelen

Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven: passend taalonderwijs voor alle leerlingen

Vanuit passend onderwijs hebben scholen ook behoefte aan concrete aanwijzingen hoe ze - gezien de grote diversiteit aan taalvaardigheid in hun klassen – tegemoet kunnen komen aan uiteenlopende onderwijsbehoeften van leerlingen. Dit was de aanleiding voor het project Omgaan met verschillen in geletterdheid: passend taalonderwijs voor alle...

Beter lezen en schrijven in het mbo: uitdagingen voor de docent

‘Waarom moeten we dit doen? Dit is toch niet nuttig?!’ Het zijn veelgehoorde uitspraken van mbo-studenten tijdens lessen Nederlands. Het creëren van een actieve, gemotiveerde houding bij deze studenten is een hele uitdaging. Daarom hebben we handvatten ontwikkeld waarmee we mbo-docenten Nederlands, die lesgeven aan niveau 2 t/m 4, (vak)didactisch...

Strategisch lezen voor studie en beroep bij BBL

De invoering van de referentieniveaus en de daaraan gekoppelde verplichte landelijke examinering hebben geleid tot een groot aantal initiatieven ter verbetering van het taalonderwijs binnen het mbo. Er is echter binnen dit onderwijstype nog weinig bekend over ‘wat werkt’. Dit onderzoeksproject vormt een eerste stap om meer zicht te krijgen...

Functionele geletterdheid Voortgezet Onderwijs

Verbetering van functionele geletterdheid bij zwakke lezers en spellers in het voortgezet onderwijs: Onderwijs Bewijs VO. Het lees- en schrijfniveau van zwakke lezers en spellers in het voortgezet onderwijs en het Praktijkonderwijs verbeteren: dat was het doel van het project Onderwijs Bewijs VO. In dit project onderzocht het Expertisecentrum Nederlands...