dr. Judith Stoep

E-mail LinkedIn
Senior onderzoeker - mondelinge taal; beginnende geletterdheid; ouderparticipatie en –betrokkenheid; beperkingen in spraak-/taal-/communicatieontwikkeling; Ondersteunde Communicatie

Dr. Judith Stoep is als senior onderzoeker betrokken bij verschillende projecten die zich richten op onderwijskansen, de taal- en leesontwikkeling van het jonge kind en kinderen met een beperking in de spraak-, taal- en communicatieontwikkeling. Samen met voorschoolse voorzieningen en scholen voor primair en speciaal onderwijs voert ze praktijkgerichte onderzoeks- en ontwikkelprojecten uit.

Judith studeerde Taal- en Literatuurwetenschappen aan de Tilburg University, met specialisatie Taal en minderheden. Ze combineert haar werkzaamheden bij het Expertisecentrum Nederlands met het geven van onderwijs aan de Radboud Universiteit, bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen, en het doen van onderzoek binnen de leerstoelgroep Ondersteunde Communicatie. Eerder werkte ze voor Kentalis en Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven.

Wilt u weten wat Judith voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met haar op:

j.stoep@expertisecentrumnederlands.nl.


Projecten