drs. Marian Bruggink

E-mail
Onderzoeker en ontwikkelaar – mondelinge taalvaardigheid; taalgericht vakonderwijs; schrijven

Drs. Marian Bruggink is onderzoeker en ontwikkelaar en heeft met name expertise op het gebied van mondelinge taalvaardigheid, de integratie van taal met andere vakken en taalstimulering bij jonge kinderen. Marian heeft ruime ervaring in het ontwikkelen van handreikingen voor effectief taalonderwijs. Ze maakt daarbij de vertaalslag van wetenschappelijke inzichten naar praktische handvatten voor het onderwijs.

Marian studeerde Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit en volgde daarna de pabo-opleiding aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.


Wilt u weten wat Marian voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met haar op:

m.bruggink@expertisecentrumnederlands.nl.

 


Projecten