Zoekresultaten

Er zijn 41 resultaten.

Verklaring Gegevensbescherming - PIRLS 2021

Strategisch lezen voor studie en beroep bij BBL

De invoering van de referentieniveaus en de daaraan gekoppelde verplichte landelijke examinering hebben geleid tot een groot aantal initiatieven...
Lees meer

Tussendoelen en leerlijnen VO

Het project Tussendoelen en leerlijnen VO  heeft geresulteerd in een handboek voor docenten VO, met tussendoelen voor lees- en schrijfvaardigheid....
Lees meer

Aanmelden Begrijpend Leesonderzoek

Hartelijk dank voor uw interesse in het begrijpend leesonderzoek! Klik hier om het aanmeldformulier in te vullen. Mocht u vragen hebben, dan...
Lees meer

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem waar we meer aandacht aan moeten besteden. Een goede taalvaardigheid, een van de basisvaardigheden,...
Lees meer

Educatief partnerschap in VVE op afstand: werkzame principes in het bieden van virtuele ondersteuning aan ouders van risicoleerlingen

Welke lessen kunnen we leren over het bieden van ondersteuning op afstand aan ouders die een VVE-programma volgen ten tijde van de COVID-19-maatregelen?...
Lees meer

Praktijkbrochures promotieonderzoek

Om de vertaalslag van wetenschap naar praktijk te maken, ontwikkelen wij samen met promovendi praktijkbrochures over hun promotieonderzoek. Op...
Lees meer

Van verdichting naar verlichting: leraarcompetenties voor succesvolle communicatie in het PO en SO

Passend onderwijs vraagt om begeleiding en ondersteuning bij het leren die aansluiten bij de mogelijkheden en beperkingen van een leerling. Dat...
Lees meer

TINK: Training Taal- en interactievaardigheden in de Kinderopvang

Met TINK werken pedagogisch medewerkers in de kinderopvang/ peuterspeelzaal/ buitenschoolse opvang en gastouders integraal aan taal en interactievaardigheden....
Lees meer

Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen

Elf basisscholen in de regio Arnhem – Nijmegen gaan met een praktijkgerichte onderzoeksaanpak – 3 jaar lang – nog beter worden...
Lees meer