Onderwijskennis NRO

Het Expertisecentrum Nederlands deelt kennis via verschillende kanalen; één daarvan is de website Onderwijskennis.nl van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Bij verschillende themapagina’s over taal en lezen zijn bijdragen te vinden van onze medewerkers.

Dit zijn (beschrijvingen van) de themapagina’s in Onderwijskennis.nl waar we aan mee hebben gewerkt: