Zoekresultaten

Er zijn 82 resultaten.

Peil.onderwijs

Het is belangrijk om te weten wat kinderen in Nederland leren op school. Daarom brengt Peil.onderwijs onder regie van de Onderwijsinspectie de...
Lees meer

Functionele geletterdheid Voortgezet Onderwijs

Verbetering van functionele geletterdheid bij zwakke lezers en spellers in het voortgezet onderwijs: Onderwijs Bewijs VO. Het lees- en schrijfniveau...
Lees meer

Taalexperiment MBO

Het project Taalexperiment MBO richtte zich op de taalvaardigheidsontwikkeling van het Nederlands bij studenten op het MBO. Naast het onderzoeken...
Lees meer

Krachtig Taalrijk: Taalvaardigheid in het SBO

In het project Krachtig Taalrijk, onderdeel Krachtig Meesterschap werd gezocht naar mogelijkheden voor interdisciplinair werken binnen het...
Lees meer

Mondelinge Taalvaardigheid: Videofragmenten

Bij het boek Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid: passend taalonderwijs voor alle leerlingen horen een aantal filmpjes, die...
Lees meer

Kennissynthese: Onderkenning en aanpak van laaggeletterdheid in relatie tot gezondheidsvaardigheden

In deze studie is de aanpak van laaggeletterdheid in relatie tot gezondheidsvaardigheden in kaart gebracht. Op basis van (inter)nationale literatuur...
Lees meer

Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs

 De beheersing en ontwikkeling van het Nederlands van basisschoolleerlingen lijdt niet onder het krijgen van les in een vreemde taal, zoals...
Lees meer

Honderduit! Een creatieve impuls aan het mondelinge taalonderwijs in je klas

In het boek Honderduit! presenteren we krachtige routines waarmee je doelgericht aan mondelinge vaardigheden kunt werken van groep 1 t/m 8 in...
Lees meer

Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Recent heeft het ministerie van OCW een meerjarige subsidie verstrekt voor het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen...
Lees meer

Nederlandse leerlingen presteren goed in lezen, maar er zijn verschillen tussen scholen

Nederlandse leerlingen uit groep 6 van het basisonderwijs hebben wederom bovengemiddeld gepresteerd op internationale leestoetsen. Dit blijkt...
Lees meer