Zoekresultaten

Er zijn 78 resultaten.

Kennissynthese: Onderkenning en aanpak van laaggeletterdheid in relatie tot gezondheidsvaardigheden

In deze studie is de aanpak van laaggeletterdheid in relatie tot gezondheidsvaardigheden in kaart gebracht. Op basis van (inter)nationale literatuur...
Lees meer

Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs

 De beheersing en ontwikkeling van het Nederlands van basisschoolleerlingen lijdt niet onder het krijgen van les in een vreemde taal, zoals...
Lees meer

Honderduit! Een creatieve impuls aan het mondelinge taalonderwijs in je klas

In het boek Honderduit! presenteren we krachtige routines waarmee je doelgericht aan mondelinge vaardigheden kunt werken van groep 1 t/m 8 in...
Lees meer

ZonMw COVID-19 Educatief partnerschap in VVE op afstand

Uitleg over het onderzoek We nodigen u uit om mee te doen aan een onderzoek over de effecten van de COVID-19-maatregelen op de uitvoering...
Lees meer

Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Recent heeft het ministerie van OCW een meerjarige subsidie verstrekt voor het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen...
Lees meer

Nederlandse leerlingen presteren goed in lezen, maar er zijn verschillen tussen scholen

Nederlandse leerlingen uit groep 6 van het basisonderwijs hebben wederom bovengemiddeld gepresteerd op internationale leestoetsen. Dit blijkt...
Lees meer

Meten van leerprestaties in het (v)mbo: assessment for learning en assessment of learning

Docenten toetsen regelmatig de verkeerde dingen of nemen toetsen af met het verkeerde doel. Dat kan anders en beter, bleek uit dit onderzoek.
Lees meer

Wetenschap & Techniek: Koersvast en enthousiast

"Vindplaatsen zijn plekken waar iets te vinden is. Gewoonlijk denken we daarbij aan plaatsen waar delfstoffen worden aangetroffen. Vindplaatsen...
Lees meer