Zoekresultaten

Er zijn 431 resultaten.

Leesvaardigheid van Nederlandse tienjarigen niet langer boven Westers gemiddelde

De leesvaardigheid van Nederlandse tienjarigen is in de afgelopen vijf jaar gedaald. Dit geldt ook voor het leesplezier dat zij rapporteren....
Lees meer

Peilingsonderzoek Rekenen-Wiskunde in het voortgezet onderwijs 2023

In het voorjaar van 2023 wordt een peilingsonderzoek uitgevoerd naar de reken- en wiskundevaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs....
Lees meer

Symposium Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen & Nijmegen Leest

Wij nodigen u van harte uit voor het symposium van de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen & Nijmegen Leest op woensdag 29 maart. Op...
Lees meer

Leesvaardigheid van leerlingen gedaald; verbetering vraagt om een gezamenlijke aanpak

De leesvaardigheid van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs is gedaald ten opzichte van 10 jaar geleden, in het speciaal basisonderwijs...
Lees meer

PIRLS: wat is het en waarom is het belangrijk?

Op 16 mei 2023 worden de (inter)nationale resultaten van de vijfde ronde van de Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) bekend...
Lees meer

Het Referentiekader Taal en Rekenen: een bruikbaar en passend instrument voor het onderwijs?

Onze onderzoekers voerden samen met onderzoekers van ResearchNed en SLO een evaluatie uit van het Referentiekader Taal en Rekenen. Het Referentiekader...
Lees meer

Themapagina Technieken voor begrijpend lezen op Onderwijskennis.nl

Voor Onderwijskennis.nl maakten we een themapagina over begrijpend lezen in opdracht van het NRO: wat is van belang wanneer je het leesbegrip...
Lees meer

Themapagina Schrijfonderwijs op Onderwijskennis.nl

Voor Onderwijskennis.nl vulden we een themapagina in over het schrijfonderwijs in opdracht van het NRO: wat kun je in de klas doen om de schrijfvaardigheid...
Lees meer

Themapagina Fonemisch bewustzijn op Onderwijskennis.nl

Voor Onderwijskennis.nl vulden we een themapagina in over fonemisch bewustzijn in opdracht van het NRO: hoe en wanneer besteed je aandacht aan...
Lees meer

Themapagina Gesprokentaalinterventies op Onderwijskennis.nl

Voor Onderwijskennis.nl vulden we een themapagina in over gesprokentaalinterventies in opdracht van het NRO: wat kun je doen in de klas om de...
Lees meer