Zoekresultaten

Er zijn 132 resultaten.

FoTo – Flankerend onderzoek Tweetalig primair onderwijs

Engels in het basisonderwijs Het Flankerend onderzoek Tweetalig primair onderwijs (FoTo) is een langlopend onderzoek dat gekoppeld is aan...
Lees meer

Van verdichting naar verlichting: leraarcompetenties voor succesvolle communicatie in het PO en SO

Passend onderwijs vraagt om begeleiding en ondersteuning bij het leren die aansluiten bij de mogelijkheden en beperkingen van een leerling. Dat...
Lees meer

Mondelinge Taalvaardigheid: Videofragmenten

Bij het boek Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid: passend taalonderwijs voor alle leerlingen horen een aantal filmpjes, die...
Lees meer
2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 5-8.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 5-8.pdf 2018 Bliksem - Proefles - Groep 5 - Voorleestekst Juffrouw Pot 2011 Rapport onderzoek Bliksem - Effecten van de BLIKSEM-aanpak in groep 5 & 6 van het basisonderwijs 2015 Poster European Conference on Reading - Effects of the ‘Language Route’ intervention on toddlers’

TOS in Beeld: Handvatten voor ondersteuning bij taalontwikkelingsstoornissen in het regulier en speciaal basisonderwijs

In het project TOS in Beeld inventariseerden we de vragen die leraren in het PO hebben over leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen. Naar...
Lees meer

GAS Geven: doeltreffend evalueren in Passend Onderwijs

Hoe maak je de vooruitgang van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte meetbaar? Dat was een van de vragen die centraal stond bij GAS Geven,...
Lees meer