Zoekresultaten

Er zijn 81 resultaten.

“Schrijven brengt taal tot leven” Conferentie Schrijfonderwijs PO/VO

Alles wat je leest, is ooit door iemand opgeschreven! Toch blijkt schrijven veelal onderbelicht en in de schaduw van leesonderwijs te staan....
Lees meer

Taalonderwijs in Beeld PO & VO

Online zelfevaluatie-instrument voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs met betrekking tot het taalonderwijs schoolbreed. De inzet kan als...
Lees meer

Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen & Dyslexiescan PO en VO

Online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in het primair en voortgezet onderwijs met betrekking...
Lees meer

Van Alle Talen Thuis

De Brainportregio wordt diverser door de grote instroom aan internationals. Tegelijkertijd laat onderzoek zien dat een groter aantal internationale...
Lees meer

TOS in Beeld: Handvatten voor ondersteuning bij taalontwikkelingsstoornissen in het regulier en speciaal basisonderwijs | Expertisecentrum Nederlands

In het project TOS in Beeld inventariseerden we de vragen die leraren in het PO hebben over leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen. Naar...
Lees meer

GAS Geven: doeltreffend evalueren in Passend Onderwijs

Hoe maak je de vooruitgang van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte meetbaar? Dat was een van de vragen die centraal stond bij GAS Geven,...
Lees meer

FoTo – Flankerend onderzoek Tweetalig primair onderwijs

Engels in het basisonderwijs Het Flankerend onderzoek Tweetalig primair onderwijs (FoTo) is een langlopend onderzoek gekoppeld aan de pilot...
Lees meer

Vroeg vreemdetalenonderwijs in Europa: het ELLiE-project

ELLiE staat voor Early Language Learning in Europe en is de naam van een langlopend, internationaal onderzoek naar de ervaringen en opbrengsten...
Lees meer
2023 - Eindrapport Flankerend onderzoek Tweetalig primair onderwijs PIRLS-2021 Rapportage