Zoekresultaten

Er zijn 83 resultaten.

De eigen kracht van ouders: vergroten van ouderlijke zelfeffectiviteit via peer-support

In dit project dat gefinancierd wordt door het Expertisepunt Basisvaardigheden wordt in Arnhem onderzocht wat ouders in VVE-programma’s...
Lees meer

“Schrijven brengt taal tot leven” Conferentie Schrijfonderwijs PO/VO

Alles wat je leest, is ooit door iemand opgeschreven! Toch blijkt schrijven veelal onderbelicht en in de schaduw van leesonderwijs te staan....
Lees meer

Taalonderwijs in Beeld PO & VO

Online zelfevaluatie-instrument voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs met betrekking tot het taalonderwijs schoolbreed. De inzet kan als...
Lees meer

Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen & Dyslexiescan PO en VO

Online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in het primair en voortgezet onderwijs met betrekking...
Lees meer

Ervaren toerusting van leerlingen, studenten en gediplomeerden op het gebied van leesvaardigheid en sociale en maatschappelijke vaardigheden

Vorige week is er een groot overzichtsrapport verschenen dat ingaat op enkele basisvaardigheden van leerlingen, studenten en gediplomeerden....
Lees meer

Van Alle Talen Thuis

De Brainportregio wordt diverser door de grote instroom aan internationals. Tegelijkertijd laat onderzoek zien dat een groter aantal internationale...
Lees meer

TOS in Beeld: Handvatten voor ondersteuning bij taalontwikkelingsstoornissen in het regulier en speciaal basisonderwijs | Expertisecentrum Nederlands

In het project TOS in Beeld inventariseerden we de vragen die leraren in het PO hebben over leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen. Naar...
Lees meer

GAS Geven: doeltreffend evalueren in Passend Onderwijs

Hoe maak je de vooruitgang van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte meetbaar? Dat was een van de vragen die centraal stond bij GAS Geven,...
Lees meer

FoTo – Flankerend onderzoek Tweetalig primair onderwijs

Engels in het basisonderwijs Het Flankerend onderzoek Tweetalig primair onderwijs (FoTo) is een langlopend onderzoek gekoppeld aan de pilot...
Lees meer

Vroeg vreemdetalenonderwijs in Europa: het ELLiE-project

ELLiE staat voor Early Language Learning in Europe en is de naam van een langlopend, internationaal onderzoek naar de ervaringen en opbrengsten...
Lees meer