Zoekresultaten

Er zijn 91 resultaten.

Symposium Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen & Nijmegen Leest

Wij nodigen u van harte uit voor het symposium van de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen & Nijmegen Leest op woensdag 29 maart. Op...
Lees meer

Terugblik symposium 25 jaar EN

            Op 2 juni 2022 vierden we het 25-jarig bestaan van het Expertisecentrum Nederlands...
Lees meer

Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen & Dyslexiescan PO en VO

Online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in het primair en voortgezet onderwijs met betrekking...
Lees meer

Leesvaardigheid van leerlingen gedaald; verbetering vraagt om een gezamenlijke aanpak

De leesvaardigheid van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs is gedaald ten opzichte van 10 jaar geleden, in het speciaal basisonderwijs...
Lees meer

Binnenkort beschikbaar: Taalonderwijs in Beeld

Begin 2023 te gebruiken: de scan Taalonderwijs in Beeld voor PO of VO.  
Lees meer

Het Referentiekader Taal en Rekenen: een bruikbaar en passend instrument voor het onderwijs?

Onze onderzoekers voerden samen met onderzoekers van ResearchNed en SLO een evaluatie uit van het Referentiekader Taal en Rekenen. Het Referentiekader...
Lees meer

Verdieping op PISA-resultaten gepubliceerd

Uit de PISA-resultaten bleek dat de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen gedaald is. In deze verdiepende rapportage gaan we verder in op...
Lees meer

TOS in Beeld: Handvatten voor ondersteuning bij taalontwikkelingsstoornissen in het regulier en speciaal basisonderwijs

In het project TOS in Beeld inventariseerden we de vragen die leraren in het PO hebben over leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen. Naar...
Lees meer

GAS Geven: doeltreffend evalueren in Passend Onderwijs

Hoe maak je de vooruitgang van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte meetbaar? Dat was een van de vragen die centraal stond bij GAS Geven,...
Lees meer

FoTo – Flankerend onderzoek Tweetalig primair onderwijs

Engels in het basisonderwijs Het Flankerend onderzoek Tweetalig primair onderwijs (FoTo) is een langlopend onderzoek dat gekoppeld is aan...
Lees meer