Zoekresultaten

Er zijn 190 resultaten.

Dyslexie: professionalisering onderwijs en zorg

Minister Slob heeft de Tweede Kamer met een kamerbrief geïnformeerd (7 september 2018 ) over de stand van zaken rondom dyslexieverklaringen...
Lees meer

Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie - Dyslexie Centraal

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (www.dyslexiecentraal.nl) heeft als doel scholen beter in staat stellen om systematisch en...
Lees meer

Protocol Dyslexie mbo

Het Protocol Dyslexie mbo (2017) is een herziening van het protocol uit 2010. Het protocol is geactualiseerd waardoor het aansluit bij het huidige...
Lees meer

Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Recent heeft het ministerie van OCW een meerjarige subsidie verstrekt voor het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen...
Lees meer

Aan de slag met leesproblemen en dyslexie in het voortgezet onderwijs

Leerlingen met dyslexie profiteren enorm van goede begeleiding op school. Daar brengen ze immers veel tijd door. Het Expertisecentrum Nederlands...
Lees meer

Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het basisonderwijs

Sinds 2011 is de reeks Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het primair onderwijs compleet. Met de protocollen kunnen leerkrachten en leesspecialisten...
Lees meer

Brochure Stichting Dyslexie Nederland: herziene versie

Stichting Dyslexie Nederland heeft een herziene versie uitgebracht van hun brochure “Dyslexie: Diagnostiek en behandeling”.
Lees meer
2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor het SBO.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor het SBO.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'poes' en 'ei'