Zoekresultaten

Er zijn 374 resultaten.

FoTo – Flankerend onderzoek Tweetalig primair onderwijs

Engels in het basisonderwijs Het Flankerend onderzoek Tweetalig primair onderwijs (FoTo) is een langlopend onderzoek dat gekoppeld is aan...
Lees meer

Elinet – laaggeletterdheid

Onlangs is de website van ELINET, het European Literacy Policy Network, gelanceerd. Het Expertisecentrum Nederlands is bij Elinet betrokken,...
Lees meer

Vroeg vreemdetalenonderwijs in Europa: het ELLiE-project

ELLiE staat voor Early Language Learning in Europe en is de naam van een langlopend, internationaal onderzoek naar de ervaringen en opbrengsten...
Lees meer

PIRLS2021 toegekend aan het Expertisecentrum Nederlands

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft het grootschalige internationale onderzoek PIRLS2021 toegekend aan onderzoekers van Expertisecentrum...
Lees meer

Mondelinge Taalvaardigheid: Videofragmenten

Bij het boek Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid: passend taalonderwijs voor alle leerlingen horen een aantal filmpjes, die...
Lees meer
2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 3e Kleurtaken - Spontane spelling 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 4 Leerlingrapport groep 1 en 2 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 3.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 3.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 4.doc