Zoekresultaten

Er zijn 42 resultaten.

Putting Pirls to use in classrooms across the globe

In opdracht van IEA heeft het Expertisecentrum Nederlands een praktijkgerichte publicatie geschreven voor onderwijsprofessionals over de hele...
Lees meer

PIRLS

Met het PIRLS-onderzoek wordt elke 5 jaar de vaardigheid in begrijpend lezen van groep 6 leerlingen in kaart gebracht. Naast afname van een leestoets,...
Lees meer

Vroeg vreemdetalenonderwijs in Europa: het ELLiE-project

ELLiE staat voor Early Language Learning in Europe en is de naam van een langlopend, internationaal onderzoek naar de ervaringen en opbrengsten...
Lees meer

De eigen kracht van ouders: vergroten van ouderlijke zelfeffectiviteit via peer-support

In dit project dat gefinancierd wordt door het Expertisepunt Basisvaardigheden wordt in Arnhem onderzocht wat ouders in VVE-programma’s...
Lees meer

TOS in Beeld: Handvatten voor ondersteuning bij taalontwikkelingsstoornissen in het regulier en speciaal basisonderwijs | Expertisecentrum Nederlands

In het project TOS in Beeld inventariseerden we de vragen die leraren in het PO hebben over leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen. Naar...
Lees meer

GAS Geven: doeltreffend evalueren in Passend Onderwijs

Hoe maak je de vooruitgang van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte meetbaar? Dat was een van de vragen die centraal stond bij GAS Geven,...
Lees meer

Experimenteren in het MBO: Onderzoek naar gebruik en effect van digitale ondersteuning (EXMO)

Het EXMO project onderzocht het gebruik en effect van digitale ondersteuning bij Nederlands binnen het MBO.
Lees meer

Leesbevordering in het (v)mbo

Veel jongeren lezen niet graag, terwijl het maken van leeskilometers en het hebben van plezier in lezen belangrijk is voor de leesontwikkeling....
Lees meer

Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven: passend taalonderwijs voor alle leerlingen

Vanuit passend onderwijs hebben scholen ook behoefte aan concrete aanwijzingen hoe ze - gezien de grote diversiteit aan taalvaardigheid...
Lees meer

Aanleren diepe woordkennis bij leerlingen met een visuele beperking

In januari 2018 is het project Aanleren van diepe woordkennis van start gegaan. Binnen het project is er een methodiek ontwikkeld voor het aanleren...
Lees meer