Zoekresultaten

Er zijn 412 resultaten.

Nieuwe versies Leidraad, Handreiking en Leerlingdossier beschikbaar

In het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie zijn de volgende documenten bijgesteld door het Expertisecentrum Nederlands en...
Lees meer

Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Recent heeft het ministerie van OCW een meerjarige subsidie verstrekt voor het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen...
Lees meer

Terugblik symposium 25 jaar EN

            Op 2 juni 2022 vierden we het 25-jarig bestaan van het Expertisecentrum Nederlands...
Lees meer

Experimenteren met ict in het Speciaal Onderwijs (EXSO)

Het Expertisecentrum Nederlands was betrokken bij de uitvoering van de regeling EXSO: Experimenteren met ict in het Speciaal Onderwijs. De...
Lees meer

Effectief aan de slag met ondersteuning bij lees- en spellingproblemen

In het kader van het programma Dyslexie Centraal heeft het Expertisecentrum Nederlands twee instrumenten opgeleverd waarmee scholen de kwaliteit...
Lees meer

Binnenkort beschikbaar: Taalonderwijs in Beeld

Vanaf eind november te gebruiken: de scan Taalonderwijs in Beeld voor PO of VO.      
Lees meer

Het Referentiekader Taal en Rekenen: een bruikbaar en passend instrument voor het onderwijs?

Onze onderzoekers voerden samen met onderzoekers van ResearchNed en SLO een evaluatie uit van het Referentiekader Taal en Rekenen. Het Referentiekader...
Lees meer

Themapagina Technieken voor begrijpend lezen op Onderwijskennis.nl

Voor Onderwijskennis.nl maakten we een themapagina over begrijpend lezen in opdracht van het NRO: wat is van belang wanneer je het leesbegrip...
Lees meer

Themapagina Schrijfonderwijs op Onderwijskennis.nl

Voor Onderwijskennis.nl vulden we een themapagina in over het schrijfonderwijs in opdracht van het NRO: wat kun je in de klas doen om de schrijfvaardigheid...
Lees meer

Themapagina Fonemisch bewustzijn op Onderwijskennis.nl

Voor Onderwijskennis.nl vulden we een themapagina in over fonemisch bewustzijn in opdracht van het NRO: hoe en wanneer besteed je aandacht aan...
Lees meer