Zoekresultaten

Er zijn 401 resultaten.

Experimenteren met ict in het Speciaal Onderwijs (EXSO)

Het Expertisecentrum Nederlands was betrokken bij de uitvoering van de regeling EXSO: Experimenteren met ict in het Speciaal Onderwijs. De...
Lees meer

Effectief aan de slag met ondersteuning bij lees- en spellingproblemen

In het kader van het programma Dyslexie Centraal heeft het Expertisecentrum Nederlands twee instrumenten opgeleverd waarmee scholen de kwaliteit...
Lees meer

Weten wat werkt: onderbouwd werken aan begrijpend lezen

Wil jij graag het begrijpend leesonderwijs verbeteren op jouw school op basis van bewezen effectieve aanpakken? Ben je benieuwd hoe je het begrijpend...
Lees meer

Verdieping op PISA-resultaten gepubliceerd

Uit de PISA-resultaten bleek dat de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen gedaald is. In deze verdiepende rapportage gaan we verder in op...
Lees meer

Onderzoek naar de impact van de coronamaatregelen op ontwikkeling van begrijpend lezen van start

Dankzij een subsidie van ZonMw kunnen we onderzoek doen naar de verschillen (in ontwikkeling) in het begrijpend leesniveau van doelgroepleerlingen...
Lees meer

Tussendoelenmonitor PO en Tussendoelenscan VO

Met ingang van 1 januari 2022 zijn de Tussendoelenmonitor en Tussendoelenscan niet meer beschikbaar voor invullen en opvragen rapport. Aanvragen...
Lees meer

Educatief partnerschap in VVE op afstand: werkzame principes in het bieden van virtuele ondersteuning aan ouders van risicoleerlingen

Welke lessen kunnen we leren over het bieden van ondersteuning op afstand aan ouders die een VVE-programma volgen ten tijde van de COVID-19-maatregelen?...
Lees meer

Thuis lezen

Nu de scholen gesloten zijn, is het belangrijk dat het (leren) lezen thuis doorgaat. Op deze pagina bieden we u verschillende tips en materialen...
Lees meer

Interactief taalonderwijs: een krachtige basis

Interactief taalonderwijs is gebaseerd op drie pijlers: het is betekenisvol, sociaal en strategisch -  en interactie is de spil. Het leren...
Lees meer

Op Woordenjacht

Het onderwerp woordenschat is de afgelopen jaren stevig op de kaart én de agenda van het onderwijs gekomen. Onderzoekers, materiaal- en...
Lees meer