Artikelen

Interactief taalonderwijs: een krachtige basis

Interactief taalonderwijs is gebaseerd op drie pijlers: het is betekenisvol, sociaal en strategisch -  en interactie is de spil. Het leren van taal wordt opgevat als een sociaal leerproces. Leren vindt plaats in contexten die voor kinderen belangrijk zijn en kinderen verwerven strategieën die hen leren hoe ze bepaalde taalproblemen op...

Van verdichting naar verlichting: leraarcompetenties voor succesvolle communicatie in het PO en SO

Passend onderwijs vraagt om begeleiding en ondersteuning bij het leren die aansluiten bij de mogelijkheden en beperkingen van een leerling. Dat ‘op maat’ maken van het onderwijs vraagt al geruime tijd veel van leerkrachten, zowel in het SO als in het (S)BO. Met name gedragsproblematiek van de leerlingen lijkt een verklarende factor te zijn...

TOS in Beeld: Handvatten voor ondersteuning bij taalontwikkelingsstoornissen in het regulier en speciaal basisonderwijs

In het project TOS in Beeld inventariseerden we de vragen die leraren in het PO hebben over leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen. Naar aanleiding van hun ondersteuningsvragen maakten we de website www.tosinbeeld.nl en twee borgingstools om de kennisdeling rondom TOS te verbeteren. In het rapport van dit praktijkgerichte onderzoek (mogelijk gemaakt...

GAS Geven: doeltreffend evalueren in Passend Onderwijs

Hoe maak je de vooruitgang van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte meetbaar? Dat was een van de vragen die centraal stond bij GAS Geven, een praktijkgericht onderzoeksproject met leraren uit het PO en SO. We hebben verkend of Goal Attainment Scaling (een vorm van formatieve evaluatie) handvatten kon bieden in het bieden van passend onderwijs....