Zoekresultaten

Er zijn 96 resultaten.

Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie - Dyslexie Centraal

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (www.dyslexiecentraal.nl) heeft als doel scholen beter in staat stellen om systematisch en...
Lees meer

NOVUM Woordenschat

In januari 2018 is het project Aanleren van diepe woordkennis van start gegaan. Binnen het project is er een methodiek ontwikkeld voor het aanleren...
Lees meer

Protocol Dyslexie mbo

Het Protocol Dyslexie mbo (2017) is een herziening van het protocol uit 2010. Het protocol is geactualiseerd waardoor het aansluit bij het huidige...
Lees meer

Peil.onderwijs

Het is belangrijk om te weten wat kinderen in Nederland leren op school. Daarom brengt Peil.onderwijs onder regie van de Onderwijsinspectie de...
Lees meer

Functionele geletterdheid Voortgezet Onderwijs

Verbetering van functionele geletterdheid bij zwakke lezers en spellers in het voortgezet onderwijs: Onderwijs Bewijs VO. Het lees- en schrijfniveau...
Lees meer

Taalexperiment MBO

Het project Taalexperiment MBO richtte zich op de taalvaardigheidsontwikkeling van het Nederlands bij studenten op het MBO. Naast het onderzoeken...
Lees meer

Krachtig Taalrijk: Taalvaardigheid in het SBO

In het project Krachtig Taalrijk, onderdeel Krachtig Meesterschap werd gezocht naar mogelijkheden voor interdisciplinair werken binnen het...
Lees meer

Mondelinge Taalvaardigheid: Videofragmenten

Bij het boek Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid: passend taalonderwijs voor alle leerlingen horen een aantal filmpjes, die...
Lees meer

Kennissynthese: Onderkenning en aanpak van laaggeletterdheid in relatie tot gezondheidsvaardigheden

In deze studie is de aanpak van laaggeletterdheid in relatie tot gezondheidsvaardigheden in kaart gebracht. Op basis van (inter)nationale literatuur...
Lees meer

Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs

 De beheersing en ontwikkeling van het Nederlands van basisschoolleerlingen lijdt niet onder het krijgen van les in een vreemde taal, zoals...
Lees meer