Zoekresultaten

Er zijn 41 resultaten.

Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid: passend taalonderwijs voor alle leerlingen

Spreken en luisteren liggen aan de basis van lezen en schrijven. Desondanks zijn het vaardigheden die in het basisonderwijs vaak onderbelicht...
Lees meer

Experimenteren met ict in het Speciaal Onderwijs (EXSO)

Het Expertisecentrum Nederlands was betrokken bij de uitvoering van de regeling EXSO: Experimenteren met ict in het Speciaal Onderwijs. De...
Lees meer

Evaluatie en planning van lees-leertrajecten: een dynamisch perspectief

Begrijpend lezen vraagt verschillende vaardigheden van een leerling. Zo moet de leerling woorden kunnen lezen, woorden begrijpen en verbanden...
Lees meer

Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie - Dyslexie Centraal

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (www.dyslexiecentraal.nl) heeft als doel scholen beter in staat stellen om systematisch en...
Lees meer

Protocol Dyslexie mbo

Het Protocol Dyslexie mbo (2017) is een herziening van het protocol uit 2010. Het protocol is geactualiseerd waardoor het aansluit bij het huidige...
Lees meer

FoTo – Flankerend onderzoek Tweetalig primair onderwijs

Engels in het basisonderwijs Het Flankerend onderzoek Tweetalig primair onderwijs (FoTo) is een langlopend onderzoek dat gekoppeld is aan...
Lees meer

Taal, wetenschap & technologie

In 2020 moeten alle basisscholen in Nederland les in techniek verzorgen. Dat is één van de doelen die gesteld zijn in het Techniekpact....
Lees meer

Mijn Eigen Woordenboek, tool voor online woordenschatontwikkeling

De gratis aan te vragen webbased tool Mijn Eigen Woordenboek is een online woordenboek dat de taalverwerving van leerlingen actief stimuleert....
Lees meer

Mondelinge Taalvaardigheid: Videofragmenten

Bij het boek Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid: passend taalonderwijs voor alle leerlingen horen een aantal filmpjes, die...
Lees meer

Kennissynthese: Onderkenning en aanpak van laaggeletterdheid in relatie tot gezondheidsvaardigheden

In deze studie is de aanpak van laaggeletterdheid in relatie tot gezondheidsvaardigheden in kaart gebracht. Op basis van (inter)nationale literatuur...
Lees meer