Zoekresultaten

Er zijn 412 resultaten.

Passend onderwijs voor excellente leerlingen – werken in een doorgaande lijn

In opdracht van School Aan Zet heeft het Expertisecentrum Nederlands en BCO Onderwijsadvies een handreiking ontwikkeld bedoeld om de kwaliteit...
Lees meer

Experimenteren in het MBO: Onderzoek naar gebruik en effect van digitale ondersteuning (EXMO)

Het EXMO project onderzocht het gebruik en effect van digitale ondersteuning bij Nederlands binnen het MBO.
Lees meer

Week van de Alfabetisering: Geef een boek weg en lees voor!

Van 9 t/m 15 september vindt de Week van de Alfabetisering plaats: een initiatief van Stichting Lezen & Schrijven, waarbij honderden...
Lees meer

Doorlopende Leerlijnen Taal

Het Expertisecentrum Nederlands ontwikkelde de website Leerlijnen Taal waarop de aansluiting van tussendoelen en leerlijnen taal op de Referentieniveaus...
Lees meer

Evaluatie en planning van lees-leertrajecten: een dynamisch perspectief

Begrijpend lezen vraagt verschillende vaardigheden van een leerling. Zo moet de leerling woorden kunnen lezen, woorden begrijpen en verbanden...
Lees meer

BLIKSEM: de aanpak voor begrijpend lezen

Veel leerkrachten en leerlingen beginnen diep te zuchten als het tijd is voor de les begrijpend lezen. De klachten zijn uiteenlopend: saai, niet...
Lees meer

Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven: passend taalonderwijs voor alle leerlingen

Vanuit passend onderwijs hebben scholen ook behoefte aan concrete aanwijzingen hoe ze - gezien de grote diversiteit aan taalvaardigheid...
Lees meer

NOVUM Woordenschat

In januari 2018 is het project Aanleren van diepe woordkennis van start gegaan. Binnen het project wordt er een methodiek ontwikkeld voor het...
Lees meer

Notitie witte vlekken inventarisatie laaggeletterdheid in Nederland

Ter voorbereiding van het onderzoeksprogramma van het actieprogramma Tel mee met Taal is er in 2016 in opdracht van het Ministerie van OCW door...
Lees meer

Beter lezen en schrijven in het mbo: uitdagingen voor de docent

‘Waarom moeten we dit doen? Dit is toch niet nuttig?!’ Het zijn veelgehoorde uitspraken van mbo-studenten tijdens lessen Nederlands....
Lees meer