Zoekresultaten

Er zijn 401 resultaten.

Beter lezen en schrijven in het mbo: uitdagingen voor de docent

‘Waarom moeten we dit doen? Dit is toch niet nuttig?!’ Het zijn veelgehoorde uitspraken van mbo-studenten tijdens lessen Nederlands....
Lees meer

FoTo – Flankerend onderzoek Tweetalig primair onderwijs

Engels in het basisonderwijs Het Flankerend onderzoek Tweetalig primair onderwijs (FoTo) is een langlopend onderzoek dat gekoppeld is aan...
Lees meer

Taalstimulering in de context van Wetenschap en Technologie

Taalstimulering is één van de onderwerpen waar het EN zich sterk voor maakt. Taalstimulering kan altijd en overal tijdens de schooldag,...
Lees meer

Strategisch lezen voor studie en beroep bij BBL

De invoering van de referentieniveaus en de daaraan gekoppelde verplichte landelijke examinering hebben geleid tot een groot aantal initiatieven...
Lees meer

Taal, wetenschap & technologie

In 2020 moeten alle basisscholen in Nederland les in techniek verzorgen. Dat is één van de doelen die gesteld zijn in het Techniekpact....
Lees meer

Leescoaches in het Voortgezet Onderwijs: leesvaardigheid verbeteren met tutorlezen

Uit diverse studies blijkt dat veel vmbo-leerlingen problemen hebben met technisch en begrijpend lezen. Vooral op achterstandsscholen is de uitval...
Lees meer

Werken aan vaktaal

Hoe kan ik de vaktaalontwikkeling van mijn leerlingen in mijn lessen goed ondersteunen? In 2012 hebben vijftien docenten vo van verschillende...
Lees meer

Taalexperiment MBO

Het project Taalexperiment MBO richtte zich op de taalvaardigheidsontwikkeling van het Nederlands bij studenten op het MBO. Naast het onderzoeken...
Lees meer

Vroeg vreemdetalenonderwijs in Europa: het ELLiE-project

ELLiE staat voor Early Language Learning in Europe en is de naam van een langlopend, internationaal onderzoek naar de ervaringen en opbrengsten...
Lees meer

Tussendoelen en leerlijnen VO

Het project Tussendoelen en leerlijnen VO  heeft geresulteerd in een handboek voor docenten VO, met tussendoelen voor lees- en schrijfvaardigheid....
Lees meer