Zoekresultaten

Er zijn 403 resultaten.

Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het basisonderwijs

Sinds 2011 is de reeks Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het primair onderwijs compleet. Met de protocollen kunnen leerkrachten en leesspecialisten...
Lees meer

Grip op dyslexie in het vo – Online intervisiebijeenkomsten

Het Expertisecentrum Nederlands biedt vanuit Dyslexie Centraal in schooljaar 2024-2025 een serie online intervisiebijeenkomsten aan....
Lees meer

Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen & Dyslexiescan PO en VO

Online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in het primair en voortgezet onderwijs met betrekking...
Lees meer

Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie - Dyslexie Centraal

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (www.dyslexiecentraal.nl) heeft als doel scholen beter in staat stellen om systematisch en...
Lees meer

Protocol Dyslexie mbo

Het Protocol Dyslexie mbo (2017) is een herziening van het protocol uit 2010. Het protocol is geactualiseerd waardoor het aansluit bij het huidige...
Lees meer

Experimenteren met ict in het Speciaal Onderwijs (EXSO)

Het Expertisecentrum Nederlands was betrokken bij de uitvoering van de regeling EXSO: Experimenteren met ict in het Speciaal Onderwijs. De...
Lees meer

PISA-2022 De Verdieping: Het creatief denken van 15-jarigen

Naast wiskunde, lezen en natuurwetenschappen is met PISA-2022 ook het creatief denken van leerlingen onderzocht. De resultaten daarvan verschijnen...
Lees meer

Peil.Engels einde basisonderwijs 2025-2026

In het schooljaar 2025-2026 wordt een peilingsonderzoek uitgevoerd bij leerlingen aan het eind van het basisonderwijs naar hun vaardigheden op...
Lees meer

Ervaren toerusting van leerlingen, studenten en gediplomeerden op het gebied van leesvaardigheid en sociale en maatschappelijke vaardigheden

Vorige week is er een groot overzichtsrapport verschenen dat ingaat op enkele basisvaardigheden van leerlingen, studenten en gediplomeerden....
Lees meer

De eigen kracht van ouders: vergroten van ouderlijke zelfeffectiviteit via peer-support

In dit project dat gefinancierd wordt door het Expertisepunt Basisvaardigheden wordt in Arnhem onderzocht wat ouders in VVE-programma’s...
Lees meer