Beter lezen en schrijven in het mbo: uitdagingen voor de docent

‘Waarom moeten we dit doen? Dit is toch niet nuttig?!’ Het zijn veelgehoorde uitspraken van mbo-studenten tijdens lessen Nederlands. Het creëren van een actieve, gemotiveerde houding bij deze studenten is een hele uitdaging. Daarom hebben we handvatten ontwikkeld waarmee we mbo-docenten Nederlands, die lesgeven aan niveau 2 t/m 4, (vak)didactisch willen ondersteunen. 

Handvatten voor (inter)actief taalonderwijs in het mbo 

Uitgangspunt voor de ontwikkeling van de handreiking zijn de veelgestelde vragen van mbo-docenten:

 1. Hoe zorg ik dat mijn studenten weten aan welke leerdoelen we werken?
 2. Hoe geef ik effectief instructie zodat mijn studenten zelfstandig aan het werk kunnen?
 3. Hoe zorg ik ervoor dat mijn studenten (inter)actief met de leerstof bezig zijn?
 4. Hoe geef ik effectieve feedback?
 5. Wat kan ik doen om de woordenschat van mijn studenten te stimuleren?
 6. Hoe kan ik met mijn studenten de verschillende fasen van het schrijfproces, van oriëntatie en planning tot reviseren, goed doorlopen?
 7. Hoe stimuleer ik bij het lezen het tekstbegrip van mijn studenten?

Deze vragen kunnen gezien worden als uitdagingen waarmee docenten te maken krijgen in hun lessen. Didactische en vakdidactische principes, voortvloeiend uit de principes van Interactief Taalonderwijs (leren is strategisch, betekenisvol en sociaal) kunnen hiervoor een oplossing bieden.

 

Handvatten bij de uitdagingen

Hieronder vind je de uitdagingen, tips & tools, voorbeeldlessen en voorbeelden uit de praktijk (filmbeelden en casusbeschrijvingen). We hopen je hiermee handvatten te bieden om je lessen doelgerichter en (inter)actiever te maken en daarmee een meer actieve en gemotiveerde houding bij je studenten te creëren. Klik op de links om de materialen te downloaden. 

Handvatten en een overzicht per uitdaging. 

Lesfasen in beeld

Didactische vragen:

  1. Hoe zorg ik dat mijn studenten weten aan welke leerdoelen we werken?
   1. Les 1.1 werkboek
   2. Les 1.1 handleiding
   3. Casusbeschrijving bij uitdaging 1
  2. Hoe geef ik effectief instructie zodat mijn studenten zelfstandig aan het werk kunnen?
   1. Les 2.6 werkboek
   2. Les 2.6 handleiding
   3. Casusbeschrijving bij uitdaging 2
  3. Hoe zorg ik ervoor dat studenten (inter)actief met de leerstof bezig zijn?
   1. Les 2.4 werkboek
   2. Les 2.4 handleiding
   3. Casusbeschrijving bij uitdaging 3
  4. Hoe geef ik effectieve feedback?
   1. Les 1.8 werkboek
   2. Les 1.8 handleiding
   3. Casusbeschrijving bij uitdaging 4

Vakinhoudelijke vragen:

  1. Wat kan ik doen om de woordenschat van mijn studenten te stimuleren?
   1. Casusbeschrijving bij uitdaging 5
   2. Woorddossier
   3. Woordenschatactiviteiten
  2. Hoe kan ik met mijn studenten de verschillende fasen van het schrijfproces, van oriëntatie en planning tot reviseren, goed doorlopen?
   1. Les 2.4 t/m 2.6 werkboek
   2. Les 2.4 t/m 2.6 handleiding
   3. Les 3.3 en 3.4 werkboek
   4. Les 3.3 en 3.4 handleiding
   5. Schrijfwijzer
  3. Hoe stimuleer ik bij het lezen het tekstbegrip van mijn studenten?
   1. Les 1.6 werkboek
   2. Les 1.6 handleiding
   3. Les 3.6 werkboek
   4. Les 3.6 handleiding
   5. Leeswijzer