Documenten

Hieronder kun je allerlei materialen vinden die ontwikkeld zijn door het Expertisecentrum Nederlands.

Klik erop om het document te downloaden.

2024 | Factsheet 3 PIRLS-2021 2024 | Factsheet 2 PIRLS-2021 2024 | Factsheet 1 PIRLS-2021 2024 | Ratjetoe: Radboud taalprogramma voor ouders van jonge kinderen met een visuele beperking 2024 | Brochure | Development of early literacy in multilingual education 2024 | Brochure | Ontwikkeling van beginnende geletterdheid bij meertalig onderwijs 2023 - Scoring Leesmotivatie vragenlijst - Toolbox Leesbevordering (v)mbo 2023 Gubbels et al - Afstandsonderwijs Leerprestaties Coronapandemie 2023 - Eindrapport Flankerend onderzoek Tweetalig primair onderwijs 2023 Technische gebruikershandleiding | Instrumenten EN 2023 Handleiding en verantwoording Taalonderwijs in Beeld 2023 Voorbeeldrapportage Taalonderwijs in Beeld PO 2023 Voorbeeldrapportage Taalonderwijs in Beeld VO 2023 Overzicht vragen Taalonderwijs in Beeld PO 2023 Overzicht vragen Taalonderwijs in Beeld VO 2022 Segers et al - Diferential efects and success stories of distance education in Covid‑19 lockdowns on the development of reading comprehension in primary schools 2022 Eindrapportage 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' 2021 Leesbevordering vmbo: hoe je leerlingen op maat kunt motiveren om te lezen | Remediaal 2021 Flyer Educatief partnerschap in VVE op afstand | ZonMW, EN, St. PAS 2021 Rapport Educatief partnerschap in VVE op afstand | ZonMW, EN, St. PAS 2021 Wat zeg internationaal onderzoek over de leesvaardigheid en het leesplezier en leesgedrag van onze 15-jarigen? | Remediaal 2021 HJK Educatief partnerschap VVE Covid - Stoep 2020 Projectrapportage Welke jongere is (g)een lezer? - Leesbevordering in het vmbo 2019 Overzichtsartikel Van Verdichting Naar Verlichting 2019 Infographic Van Verdichting Naar Verlichting 2018 Bliksem - Proefles - Groep 5 - Les 2 2018 Bliksem - Proefles - Groep 5 - Oefentekst 1 Opa 2018 Bliksem - Proefles - Groep 5 - Les 8 - Oefentekst 1 Opa 2018 Bliksem - Proefles - Groep 5 - Voorleestekst Juffrouw Pot 2018 Bliksem - Proefles - Groep 5 - Inleiding 2018 Bliksem - Proefles - Groep 5 - Strategieformulier 2018 Bliksem - Proefles - Groep 6 - Oefentekst 1 De hoed van Oom Nacho 2018 Bliksem - Proefles - Groep 6 - Les 7 - Oefentekst 1 De hoed van Oom Nacho 2018 Bliksem - Proefles - Groep 6 - Voorleestekst Tom Piekepol 2018 Bliksem - Proefles - Groep 6 - Stratgieformulier 2018 Bliksem - Proefles - Groep 7 - Inleiding 2018 Bliksem - Proefles - Groep 7 - Les 1 2018 Bliksem - Proefles - Groep 7 - Les 10 - Oefentekst 1 Eten en (niet) gegeten worden 2018 Bliksem - Proefles - Groep 7 - Strategieformulier 2018 Bliksem - Proefles - Groep 7 - Voorleestekst Hotel Tussentijd 2018 Bliksem - Proefles - Groep 7- Oefentekst 1 Eten en (niet) gegeten worden 2018 Bliksem - Proefles - Groep 8 - Oefentekst 1 Katachtigen 2018 Bliksem - Proefles - Groep 8 - Strategieformulier 2018 Bliksem - Proefles - Groep 8 - Voorleestekst Oorlogsgeheimen 2018 Bliksem - Proefles - Groep 8 - Les 10 - Oefentekst 1 Katachtigen 2018 Bliksem - Proefles - Groep 8 - Les 1 2018 Bliksem - Proefles - Groep 8 - Inleiding 2018 - Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Geluidsbestanden 2018 GAS Geven - Artikel BasisSchoolManagement 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het VO-Bijlage P.19-Suggesties voor aangepaste versie P.I.-DICTEE VO 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage Woordleestoets Engels Frans AVI Leerlinggegevens 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage Woordleestoets Engels Frans AVI Handleiding Leerlinggegevens 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo – Bijlage p. 115 De ruimtevlucht 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.107 - Resultaten Leenwoordentest 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.107 - Achtergrondinformatie Leenwoordentest 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage 2 p. 97 Correctie normtabel 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.80 - Observatieleidraad 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.80 - Evaluatievragenlijst 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.80 - Interviewleidraad 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p. 76 - Format oplossingsgericht gesprek 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p. 63 - Leesvloeiendheidsschaal 2018 Bliksem - Proefles - Groep 6 - Les 1 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.60 - Format tussentijds oplossingsgericht gesprek 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.60 - Voorbeeld oplossingsgericht gesprek 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p 56 - Interventieprogramma Engels Werkb. leerlingen 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.56 - Interventieprogramma Engels Handl. docenten 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.54 - Interventieprogramma Nederlands 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.12 - Interventieprogramma Praktijkonderwijs 2017 GAS Geven - Projectrapportage 2017 GAS Geven - Handleiding 2017 GASGeven Grafiek dag 2017 GAS Geven - Stappenplan GAS-schaal 2017 GAS Geven - Technische Instructie GAS-formulier 2017 GASGeven Grafiek week 2017 GAS Geven - GAS-formulier 2017 GAS Geven - Artikel MeerTaal 2017 Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs - Monitoringsonderzoek - VVTO - PO 2017 Taalontwikkeling kinderopvang Kennisdossier BKK 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Werkdocument leerlingen - Lettergroeiboek 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 4 Leerlingrapport groep 1 en 2 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 3e Kleutertaken - Spontane spelling 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 3d Kleurtaken - Kleuren benoemen 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 3c Letters benoemen voor kleuters 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 3b Kleutertaken - Auditieve synthese 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 3a Kleutertaken - Auditieve analyse 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 2 Signaleringslijst voor kleuters 2.0.pdf 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 2 Signaleringslijst voor kleuters 2.0.docx 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Werkdocument leerlingen - Stoplichtletters uit ELLO 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 1 Actiepunten voor de leerkracht 2017 Protocol Dyslexie mbo - Bijlage 1.1 Dyslexiescan 2017 Protocol Dyslexie mbo - Bijlage 1.2 Format implementatieplan 2017 Protocol Dyslexie mbo - Bijlage 1.3 Voorbeeld visuele weergave 2017 Protocol Dyslexie mbo - Bijlage 1.4 Voorbeeld folder studenten 2017 Protocol Dyslexie mbo - Bijlage 1.5 Voorbeeld folder docent 2017 Protocol Dyslexie mbo - Bijlage 4.1 Signalenlijst 2017 Protocol Dyslexie mbo - Bijlage 4.2 Onderzoeksmiddelen 2017 Protocol Dyslexie mbo - Bijlage 5.1 Checklist materiaal 2017 Protocol Dyslexie mbo 2016 PIRLS Rapport - Vijftien jaar leesprestaties in Nederland 2016 Brochure Stichting Dyslexie Nederland herziene versie 2016 Eindrapportage Kennissynthese - Onderkenning en aanpak van laaggeletterdheid in relatie tot gezondheidsvaardigheden 2016 Notitie witte vlekken inventarisatie laaggeletterdheid t.b.v. Tel mee met Taal 2015 Poster European Conference on Reading - Effects of the ‘Language Route’ intervention on toddlers’ 2015 Mind the gap - The effect of 'Language Route' on toddlers' and young children's language development 2015 HSN 29 Conferentieboek - Strategisch lezen voor beroep en studie mbo 2015 Presentatie Onderzoekenderwijs naar beter onderwijs - Strategisch lezen voor studie en beroep mbo 2014 Eindrapportage Functionele Geletterdheid 2014 Functionele geletterdheid – 1. De ontwikkeling van leesvaardigheid in het vo 2014 Functionele geletterdheid – 2. Het verbeteren van Nederlandse leesvaardigheid bij zwakke lezers in het vo 2014 Artikel Remediaal - Aandacht voor techisch lezen in het vo: Zinvol en haalbaar 2014 MY POD gespreksvoering met excellente leerlingen - Achtergronden en verantwoording bij de handreiking 2014 MY POD gespreksvoering met excellente leerlingen - Implementatietips voor de schoolleider en de leerkracht 2014 MY POD gespreksvoering met excellente leerlingen - Suggesties verrijkingsmateriaal voor leerkracht 2014 MY POD gespreksvoering met excellente leerlingen - MY POD voor de leerling 2014 MY POD gespreksvoering met excellente leerlingen - Leerdoelenoverzicht 2014 MY POD gespreksvoering met excellente leerlingen - Gespreksleidraden voor de leerkracht 2014 T-TOS Eindrapportage - Digitale toetsing in het licht van passend onderwijs: Gebruikerservaringen T-TOS 2014 Docentenhandleiding - Strategisch lezen voor studie en beroep mbo 2014 Handout 1 Training - Strategisch lezen voor studie en beroep mbo 2014 Handout 2 Training - Strategisch lezen voor studie en beroep mbo 2014 Leerlingmateriaal - Strategisch lezen voor studie en beroep mbo 2014 Strategieoverzicht voor leerlingen - Strategisch lezen voor studie en beroep mbo 2014 Voorbeeldteksten - Strategisch lezen voor studie en beroep mbo 2013 De Taallijn - Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 - Pak maar uit! 2013 De Taallijn - Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 - Kriebelbeestjes! 2013 De Taallijn - Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 - Horen doe je met je... 2013 De Taallijn - Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 - Sinterklaas komt logeren! 2013 De Taallijn - Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 - Hier wonen wij! 2013 Artikel Typisch TIPI 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Handvatten 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Lesfasen in beeld 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Schrijfwijzer 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Woorddossier 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Woordenschatactiviteiten 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Uitdaging 7 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Uitdaging 6 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Uitdaging 5 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Uitdaging 4 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Uitdaging 3 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Uitdaging 2 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Casusbeschrijving bij uitdaging 1 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Casusbeschrijving bij uitdaging 2 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Casusbeschrijving bij uitdaging 3 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Casusbeschrijving bij uitdaging 4 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Casusbeschrijving bij uitdaging 5 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Uitdaging 1 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Leeswijzer 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Les 1.1 Docent 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Les 1.1 Student 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Les 1.6 Docent 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Les 1.6 Student 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Les 1.8 Docent 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Les 1.8 Student 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Les 2.4 Docent 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Les 2.4 Student 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Les 2.4 t/m 2.6 Docent 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Les 2.4 t/m 2.6 Student 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Les 2.6 Docent 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Les 2.6 Student 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Les 3.6 Student 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Les 3.6 Docent 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Les 3.3 en 3.4 Docent 2013 Beter lezen en schrijven MBO - Les 3.3 en 3.4 Student 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Beoordelingsformulier schrijven groep 5-6 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Beoordelingsformulier schrijven groep 7-8 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Stappenplan schrijfwerk controleren op spelling 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Werkdocument 12 Tekstschema's verhalende teksten 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Werkdocument 13 Tekstschema's informatieve teksten 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Werkdocument 14 Tekstschema's instructieve teksten 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Werkdocument 15 Tekstschema's betogende teksten 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Beoordelingsformulier schrijven groep 4 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 t/m 8 - Werkdocument 5 Invulformulier stilleesles 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 t/m 8 - Werkdocument 6 Strategieformulier stilleesles 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 t/m 8 - Werkdocument 7 Strategieformulier zaakvakles 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 t/m 8 - Werkdocument 16 Tekstschema's werkstukken 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 t/m 8 - Werkdocument 1 Format groepsplan 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 t/m 8 - Werkdocument 2 Wie-waar-wat-picto's 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 t/m 8 - Werkdocument 3 Verhaalschema groep 4 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 t/m 8 - Werkdocument 4 Verhaalschema groep 5 t/m 8 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 24 Dyslexiekaart van Eric 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 23 Overzicht mogelijke aanpassingen voor dyslectische leerlingen 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 22 Vragen voor advisering ondersteunende technologie 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 21 Woorden leren zonder computer 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 20 Persoonsvorm 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 19 Directe instructie en rolwisselend leren 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 18 In gesprek met leerlingen over taalvaardigheden 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 16 Woordenschatuitbreiding 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 17 Stilleestoets Hoe gevaarlijk is een tekenbeet 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 15 Hoofdgedachte 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 14 Taalgericht vakonderwijs 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 13 Intakevragenlijst ouders 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 12 Voorbeeld dyslexieverklaring 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 11 Toelichting bij deel 1 van het Overzichtsformulier onderzoek en begeleiding dyslexie 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 10 Overzichtsformulier onderzoek en begeleiding dyslexie (deel 2) 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 09 Overzichtsformulier onderzoek en begeleiding dyslexie (deel 1) 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 08 Intakevragenlijst docenten 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 07 Intakevragenlijst mentor 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 06 Klassenoverzichtsformulier signaleringstoetsen 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 05 Voorbeeld van procedure bij vermoeden van dyslexie binnen Samenwerkingsverband A 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 04 2004 Verantwoording signaleringsinstrumenten 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 03 Signalenlijst lees- en spellingproblemen 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 02 Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 01 Format van een plan van aanpak 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs 2012 Taalllijn Inspiratiemiddag peuterspeelzalen - Bijdrage Loes Frietman - Taallijn effectstudie 2012 Leesproblemen en dyslexie in het Basisonderwijs - Handreiking voor aankomende leerkrachten 2012 Recensie LBBO Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid 2012 Eindrapportage Krachtig Taalrijk 2012 Experimenteren in het MBO: Onderzoek naar gebruik en effect van digitale ondersteuning (EXMO) 2012 Aanbevelingen in mondelinge taalvaardigheid gepubliceerd in het digitale magazine “ Beter Begeleiden” van de LBBO 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Herfstsignalering - Aanvulling Veilig Leren Lezen 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Herfstsignalering - Lang Zullen Ze Lezen 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Herfstsignalering - Leeshuis 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Herfstsignalering - Leeslijn (herziene versie) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Herfstsignalering - Leessleutel 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 3.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 3.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Observatielijst lezen en schrijven.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Observatielijst lezen en schrijven.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Stappenplan voor groep 3 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender voor groep 3 (A-E) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender voor groep 3 (I-V) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Van vaardigheid naar meetmoment in groep 3 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerlingen - Lettergroeiboek 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerlingen - Stoplichtletters uit ELLO 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 4.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 4.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Observatielijst lezen en schrijven.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Observatielijst lezen en schrijven.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Stappenplan voor groep 4 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender voor groep 4 (A-E) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender voor groep 4 (I-V) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Van vaardigheid naar meetmoment in groep 4 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 5-8.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 5-8.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Observatielijst lezen en schrijven.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Observatielijst lezen en schrijven.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Stappenplan voor groep 5-8 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 5 (A-E) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 5 (I-V) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 6 (A-E) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 6 (I-V) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 7 (A-E) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 7 (I-V) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 8 (A-E) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 8 (I-V) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Van vaardigheid naar meetmoment 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Vragenlijst leergeschiedenis lees- en.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Vragenlijst leergeschiedenis lees- en.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerlingen - Hoe verbeter ik mijn tekst 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerlingen - Verhaalschema 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'duif' en 'hout'. 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'gat' en 'wak' 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'jurk' en 'beer' 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'klauw' en 'neus' 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'lat' en 'zak' 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'poes' en 'ei' 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'rik' en 'en' 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'rook' en 'kaas' 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'ton ' en 'hek' 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'vijf' en 'tien' 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'zeef' en 'muur' 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen VLL - Kern 1 + ‘t’, ‘ee’, ‘n’ 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen VLL - Kern 1 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen VLL - Kern 2 + ‘d’, ‘oe’ 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen VLL - Kern 3 + ‘h, ‘w’, ‘o’, ‘a’ 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen VLL - Kern 3 + ‘h’, ‘w’ 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen VLL - Kern 3 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen VLL - Kern 4 + ‘eu’, ‘j’, ‘ie’, ‘l’ 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen VLL - Kern 4 + ‘eu’, ‘j’ 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen VLL - Kern 5 + ‘g’, ‘ui’, ‘au’, ‘f’ 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen VLL - Kern 5 + ‘g’, ‘ui’ 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Hoofdmeting 1 Leeslijn na basiswoorden 'pappa' en 'mamma'. 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Hoofdmeting 2 Leeslijn na basiswoorden 'vos' en 'fles' 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Veilig leren lezen - Na kern 2 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Veilig leren lezen - Na kern 4 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocumenten leerkracht - Van vaardigheid naar meetmoment 1 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerkracht - Van vaardigheid naar meetmoment 2-6 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor het SBO.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor het SBO.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerkracht - Observatielijst lezen schrijven.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerkracht - Observatielijst lezen schrijven.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerkracht - Stappenplan voor leerjaar 1 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerkracht - Stappenplan voor leerjaar 2-6 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerkracht - Toetskalender voor leerjaar 1 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerkracht - Toetskalender voor leerjaar 2-6 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerlingen - Hoe verbeter ik mijn tekst 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerlingen - Lettergroeiboek 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerlingen - Stoplichtletters uit ELLO 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerlingen - Verhaalschema 2011 Rapport onderzoek Bliksem - Effecten van de BLIKSEM-aanpak in groep 5 & 6 van het basisonderwijs 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 1. Lijst van kopieerbladen 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 2.01 Reflectieformulier Samenwerking 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 2.02 Evaluatieformulier Presentaties 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 2.03 Observatielijst Gesprekken 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 3.04 Oefenblad Woordenschat 1 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 3.05 Oefenblad Woordenschat 2 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 3.06 Woordenquiz 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 3.07 Woordenquiz 4 x 10 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 3.08 Toetsblad Woordenschat 1 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 3.09 Toetsblad Woordenschat 2 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 3.10 Toetsscoreformulier. 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 4.11 W3-schema 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 4.12 Onderzoeksblad 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 4.13 Schrijfkader 1 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 4.14 Schrijfkader 2 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 4.15 Schrijfkader 3 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.16 Schema Verhalende Teksten 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.17 Schema Informatieve Teksten 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.18 Schema Instructieteksten 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.19 Schema Betogende Teksten 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.20 Richtlijnen schrijfopdracht gr 5 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.21 Richtlijnen schrijfopdracht gr 6 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.22 Richtlijnen schrijfopdracht gr 7 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.23 Richtlijnen schrijfopdracht gr 8 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.24 Richtlijnen Werkstuk 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 7.25 Themalijst gr 5 t/m 8 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 7.26 Planningsschema Activiteitenreeks 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 7.27 Tussendoelen bij Activiteiten 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 8.28 Vragen Middeleeuwen 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 8.29 Schrijfopdracht Middeleeuwen 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 9.30 Gezegdes over het Hart. 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 9.31 Hartslag na inspanning 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 9.32 Hartslag opmeten 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 9.33 Het Hart, versie A, Werkboekje deel 1 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 9.34 Het Hart, versie A, Werkboekje deel 2 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 9.35 Het Hart, versie B, Werkboekje 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 10.36 Tabel Natuurrampen 2011 Definitieve rapportage EXSO 2011 Experimenteren met ICT in het speciaal onderwijs - Scheltinga 2010 Artikel Brabants Dagblad - ELLIE 2010 Artikel in tijdschrift SLO context - ELLIE 2010 Belangrijkste bevindingen - ELLIE 2010 Folder Meten van Leerprestaties 2010 Onderzoeksrapport Meten van Leerprestaties 2009 Stappenplan Taalbeleid - Samen werken aan taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan 2009 ELLiE, Tweede Interim Rapport 2008 ELLie, Eerste Interim Rapport Algemene Voorwaarden Expertisecentrum Nederlands IEA JCA PIRLS Netherlands Signed Routebeschrijving en plattegrond Expertisecentrum Nederlands Symposium Route Thuis Lezen - Bingo Squla leeg Thuis Lezen - Boekenkletskaart Thuis Lezen - Leesbingo Squla Thuis Lezen - Leesmeter Marant Thuis Lezen - Tien gouden voorleestips Thuis Lezen - Tips voor Ouders en Leerlingen Thuis Lezen - Wie Waar Wat picto's PDF Thuis Lezen - Wie Wat Waar picto's Word Verklaring Gegevensbescherming - PIRLS 2021 PIRLS-2021 Rapportage PIRLS-2021 Tabellenboek 2018 Toetsen & Interventies bij Dyslexie ih VO-Bijlage Woordleestoets Engels Frans AVI Leerlinggegevens PIRLS Tabellenboek 2024 | PIRLS tabellenboek bij factsheets 2024 | Rapport PISA-2022 Creatief Denken