Documenten

Hieronder kun je allerlei materialen vinden die ontwikkeld zijn door het Expertisecentrum Nederlands.

Klik erop om het document te downloaden.

2011 Theoretische verantwoording Tussendoelenmonitor - Primair Onderwijs 2020 Technische gebruikershandleiding Scans en Monitors - Instrumenten EN 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 1 Actiepunten voor de leerkracht 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 2 Signaleringslijst voor kleuters 2.0.docx 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 2 Signaleringslijst voor kleuters 2.0.pdf 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 3a Kleutertaken - Auditieve analyse 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 3b Kleutertaken - Auditieve synthese 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 3c Letters benoemen voor kleuters 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 3d Kleurtaken - Kleuren benoemen 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 3e Kleutertaken - Spontane spelling 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 4 Leerlingrapport groep 1 en 2 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Werkdocument leerlingen - Lettergroeiboek 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Werkdocument leerlingen - Stoplichtletters uit ELLO 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Herfstsignalering - Aanvulling Veilig Leren Lezen 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Herfstsignalering - Lang Zullen Ze Lezen 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Herfstsignalering - Leeshuis 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Herfstsignalering - Leeslijn (herziene versie) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Herfstsignalering - Leessleutel 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 3.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 3.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Observatielijst lezen en schrijven.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Stappenplan voor groep 3 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Observatielijst lezen en schrijven.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender voor groep 3 (A-E) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender voor groep 3 (I-V) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Van vaardigheid naar meetmoment in groep 3 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerlingen - Lettergroeiboek 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerlingen - Stoplichtletters uit ELLO 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 4.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 4.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Observatielijst lezen en schrijven.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Observatielijst lezen en schrijven.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Stappenplan voor groep 4 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender voor groep 4 (A-E) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender voor groep 4 (I-V) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Van vaardigheid naar meetmoment in groep 4 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 5-8.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 5-8.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Observatielijst lezen en schrijven.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Observatielijst lezen en schrijven.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Stappenplan voor groep 5-8 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 5 (A-E) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 6 (A-E) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 6 (I-V) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 7 (A-E) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 7 (I-V) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 8 (A-E) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 8 (I-V) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Van vaardigheid naar meetmoment 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Vragenlijst leergeschiedenis lees- en.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Vragenlijst leergeschiedenis lees- en.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerlingen - Hoe verbeter ik mijn tekst 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerlingen - Verhaalschema 2018 - Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs 2017 GASGeven Grafiek week 2017 GASGeven Grafiek dag 2012 Recensie LBBO Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid 2012 Aanbevelingen in mondelinge taalvaardigheid gepubliceerd in het digitale magazine “ Beter Begeleiden” van de LBBO 2016 Brochure Stichting Dyslexie Nederland herziene versie 2018 Bliksem - Proefles - Groep 8 - Voorleestekst Oorlogsgeheimen 2018 Bliksem - Proefles - Groep 8 - Strategieformulier 2018 Bliksem - Proefles - Groep 8 - Les 10 - Oefentekst 1 Katachtigen 2018 Bliksem - Proefles - Groep 8 - Oefentekst 1 Katachtigen 2018 Bliksem - Proefles - Groep 8 - Les 1 2018 Bliksem - Proefles - Groep 8 - Inleiding 2018 Bliksem - Proefles - Groep 7- Oefentekst 1 Eten en (niet) gegeten worden 2018 Bliksem - Proefles - Groep 7 - Voorleestekst Hotel Tussentijd 2018 Bliksem - Proefles - Groep 7 - Strategieformulier 2018 Bliksem - Proefles - Groep 7 - Inleiding 2018 Bliksem - Proefles - Groep 7 - Les 1 2018 Bliksem - Proefles - Groep 7 - Les 10 - Oefentekst 1 Eten en (niet) gegeten worden 2018 Bliksem - Proefles - Groep 6 - Voorleestekst Tom Piekepol 2018 Bliksem - Proefles - Groep 6 - Oefentekst 1 De hoed van Oom Nacho 2018 Bliksem - Proefles - Groep 6 - Stratgieformulier 2018 Bliksem - Proefles - Groep 5 - Strategieformulier 2018 Bliksem - Proefles - Groep 6 - Les 7 - Oefentekst 1 De hoed van Oom Nacho 2018 Bliksem - Proefles - Groep 6 - Les 1 2018 Bliksem - Proefles - Groep 5 - Voorleestekst Juffrouw Pot 2018 Bliksem - Proefles - Groep 5 - Oefentekst 1 Opa 2018 Bliksem - Proefles - Groep 5 - Les 2 2018 Bliksem - Proefles - Groep 5 - Les 8 - Oefentekst 1 Opa 2018 Bliksem - Proefles - Groep 5 - Inleiding 2012 Leesproblemen en dyslexie in het Basisonderwijs - Handreiking voor aankomende leerkrachten 2014 MY POD gespreksvoering met excellente leerlingen - Achtergronden en verantwoording bij de handreiking 2014 MY POD gespreksvoering met excellente leerlingen - Suggesties verrijkingsmateriaal voor leerkracht 2014 MY POD gespreksvoering met excellente leerlingen - Implementatietips voor de schoolleider en de leerkracht 2014 MY POD gespreksvoering met excellente leerlingen - MY POD voor de leerling 2014 MY POD gespreksvoering met excellente leerlingen - Leerdoelenoverzicht 2014 MY POD gespreksvoering met excellente leerlingen - Gespreksleidraden voor de leerkracht 2013 Artikel Typisch TIPI 2010 Belangrijkste bevindingen - ELLIE 2010 Artikel in tijdschrift SLO context - ELLIE 2010 Artikel Brabants Dagblad - ELLIE 2009 ELLiE, Tweede Interim Rapport 2008 ELLie, Eerste Interim Rapport 2019 Infographic Van Verdichting Naar Verlichting 2019 Overzichtsartikel Van Verdichting Naar Verlichting 2014 T-TOS Eindrapportage - Digitale toetsing in het licht van passend onderwijs: Gebruikerservaringen T-TOS 2017 Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs - Monitoringsonderzoek - VVTO - PO 2011 Rapport onderzoek Bliksem - Effecten van de BLIKSEM-aanpak in groep 5 & 6 van het basisonderwijs 2016 PIRLS Rapport - Vijftien jaar leesprestaties in Nederland 2018 GAS Geven - Artikel BasisSchoolManagement 2017 GAS Geven - Artikel MeerTaal 2017 GAS Geven - GAS-formulier 2017 GAS Geven - Technische Instructie GAS-formulier 2017 GAS Geven - Stappenplan GAS-schaal 2017 GAS Geven - Handleiding 2017 GAS Geven - Projectrapportage 2015 Mind the gap - The effect of 'Language Route' on toddlers' and young children's language development 2015 Poster European Conference on Reading - Effects of the ‘Language Route’ intervention on toddlers’ 2012 Taalllijn Inspiratiemiddag peuterspeelzalen - Bijdrage Loes Frietman - Taallijn effectstudie 2013 De Taallijn - Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 - Sinterklaas komt logeren! 2013 De Taallijn - Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 - Kriebelbeestjes! 2013 De Taallijn - Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 - Pak maar uit! 2013 De Taallijn - Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 - Horen doe je met je... 2013 De Taallijn - Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 - Hier wonen wij! 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 9.35 Het Hart, versie B, Werkboekje 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 10.36 Tabel Natuurrampen 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 9.33 Het Hart, versie A, Werkboekje deel 1 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 9.34 Het Hart, versie A, Werkboekje deel 2 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 9.31 Hartslag na inspanning 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 9.32 Hartslag opmeten 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 8.29 Schrijfopdracht Middeleeuwen 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 9.30 Gezegdes over het Hart. 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 8.28 Vragen Middeleeuwen 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 7.26 Planningsschema Activiteitenreeks 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 7.27 Tussendoelen bij Activiteiten 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.23 Richtlijnen schrijfopdracht gr 8 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.24 Richtlijnen Werkstuk 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 7.25 Themalijst gr 5 t/m 8 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.21 Richtlijnen schrijfopdracht gr 6 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.20 Richtlijnen schrijfopdracht gr 5 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.22 Richtlijnen schrijfopdracht gr 7 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.18 Schema Instructieteksten 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.19 Schema Betogende Teksten 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.17 Schema Informatieve Teksten 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.16 Schema Verhalende Teksten 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 4.15 Schrijfkader 3 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 4.14 Schrijfkader 2 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 4.13 Schrijfkader 1 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 4.12 Onderzoeksblad 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 3.10 Toetsscoreformulier. 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 4.11 W3-schema 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 3.07 Woordenquiz 4 x 10 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 3.08 Toetsblad Woordenschat 1 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 3.09 Toetsblad Woordenschat 2 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 3.04 Oefenblad Woordenschat 1 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 3.05 Oefenblad Woordenschat 2 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 3.06 Woordenquiz 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 2.01 Reflectieformulier Samenwerking 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 2.03 Observatielijst Gesprekken 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 2.02 Evaluatieformulier Presentaties 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 1. Lijst van kopieerbladen 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 t/m 8 - Werkdocument 4 Verhaalschema groep 5 t/m 8 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 t/m 8 - Werkdocument 3 Verhaalschema groep 4 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 t/m 8 - Werkdocument 2 Wie-waar-wat-picto's 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 t/m 8 - Werkdocument 1 Format groepsplan 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 t/m 8 - Werkdocument 16 Tekstschema's werkstukken 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 t/m 8 - Werkdocument 7 Strategieformulier zaakvakles 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 t/m 8 - Werkdocument 6 Strategieformulier stilleesles 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 t/m 8 - Werkdocument 5 Invulformulier stilleesles 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Werkdocument 15 Tekstschema's betogende teksten 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Werkdocument 14 Tekstschema's instructieve teksten 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Werkdocument 13 Tekstschema's informatieve teksten 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Werkdocument 12 Tekstschema's verhalende teksten 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Stappenplan schrijfwerk controleren op spelling 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Beoordelingsformulier schrijven groep 7-8 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Beoordelingsformulier schrijven groep 5-6 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Beoordelingsformulier schrijven groep 4 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 5 (I-V) 2009 Stappenplan Taalbeleid - Samen werken aan taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan IEA JCA PIRLS Netherlands Signed Thuis Lezen - Tien gouden voorleestips Thuis Lezen - Leesbingo Squla Thuis Lezen - Tips voor Ouders en Leerlingen Thuis Lezen - Bingo Squla leeg Thuis Lezen - Wie Waar Wat picto's PDF Thuis Lezen - Wie Wat Waar picto's Word Thuis Lezen - Boekenkletskaart Thuis Lezen - Leesmeter Marant