Documenten

Hieronder kun je allerlei materialen vinden die ontwikkeld zijn door het Expertisecentrum Nederlands.

Klik erop om het document te downloaden.

2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 01 Format van een plan van aanpak 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 02 Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 03 Signalenlijst lees- en spellingproblemen 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 04 2004 Verantwoording signaleringsinstrumenten 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 05 Voorbeeld van procedure bij vermoeden van dyslexie binnen Samenwerkingsverband A 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 06 Klassenoverzichtsformulier signaleringstoetsen 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 07 Intakevragenlijst mentor 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 08 Intakevragenlijst docenten 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 09 Overzichtsformulier onderzoek en begeleiding dyslexie (deel 1) 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 10 Overzichtsformulier onderzoek en begeleiding dyslexie (deel 2) 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 11 Toelichting bij deel 1 van het Overzichtsformulier onderzoek en begeleiding dyslexie 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 12 Voorbeeld dyslexieverklaring 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 13 Intakevragenlijst ouders 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 14 Taalgericht vakonderwijs 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 15 Hoofdgedachte 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 16 Woordenschatuitbreiding 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 17 Stilleestoets Hoe gevaarlijk is een tekenbeet 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 18 In gesprek met leerlingen over taalvaardigheden 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 19 Directe instructie en rolwisselend leren 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 20 Persoonsvorm 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 21 Woorden leren zonder computer 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 22 Vragen voor advisering ondersteunende technologie 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 23 Overzicht mogelijke aanpassingen voor dyslectische leerlingen 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 24 Dyslexiekaart van Eric 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.12 - Interventieprogramma Praktijkonderwijs 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.54 - Interventieprogramma Nederlands 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.56 - Interventieprogramma Engels Handl. docenten 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p 56 - Interventieprogramma Engels Werkb. leerlingen 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.60 - Format tussentijds oplossingsgericht gesprek 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.60 - Voorbeeld oplossingsgericht gesprek 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p. 63 - Leesvloeiendheidsschaal 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p. 76 - Format oplossingsgericht gesprek 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.80 - Evaluatievragenlijst 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.80 - Interviewleidraad 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.107 - Achtergrondinformatie Leenwoordentest 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.107 - Resultaten Leenwoordentest 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage Woordleestoets Engels Frans AVI Handleiding Leerlinggegevens 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Geluidsbestanden 2016 Brochure Stichting Dyslexie Nederland herziene versie 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage Woordleestoets Engels Frans AVI Leerlinggegevens 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.80 - Observatieleidraad