Documenten

Hieronder kun je allerlei materialen vinden die ontwikkeld zijn door het Expertisecentrum Nederlands.

Klik erop om het document te downloaden.

2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Geluidsbestanden 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.107 - Resultaten Leenwoordentest 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage Woordleestoets Engels Frans AVI Handleiding Leerlinggegevens 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage Woordleestoets Engels Frans AVI Leerlinggegevens 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.80 - Observatieleidraad 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.107 - Achtergrondinformatie Leenwoordentest 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.80 - Interviewleidraad 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.60 - Voorbeeld oplossingsgericht gesprek 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.80 - Evaluatievragenlijst 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.60 - Format tussentijds oplossingsgericht gesprek 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.56 - Interventieprogramma Engels Handl. docenten 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.12 - Interventieprogramma Praktijkonderwijs 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p. 76 - Format oplossingsgericht gesprek 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.54 - Interventieprogramma Nederlands 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p. 63 - Leesvloeiendheidsschaal 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 20 Regelingen hulpmiddelen en vrijstellingsmogelijkheid 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 18 Voorbeeld van een dyslexiekaart of pas 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 19 Behandelformulier per sessie of specifiek onderdeel 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 17 Stilleestoets Hoe gevaarlijk is een tekenbeet 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 15 Zinnendictee Het wonderlijke weer 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 16 Overschrijftaak 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 14 Voorbeeld dyslexieverklaring 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 13 Intakevragenlijst voor de mentor-zorgcoordinator 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 12 Intakevragenlijst voor de ouders 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 11 Toelichting bij deel 1 van het Overzichtsformulier 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 10 Overzichtsformulier onderzoek en begeleiding, 2 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 08 Aanvullend onderzoek moderne vreemde talen 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 09 Overzichtsformulier onderzoek en begeleiding, 1 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 06 Klassenoverzichtsformulier signaleringstoetsen 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 05 Verantwoording signaleringsinstrumenten 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 07 Observatielijst lees- en spellingproblemen 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 02 Aanpassingen bij centraal examen schooljaar 2005 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 03 Dyslexiescan 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 04 Matrix Fasen in beleidsontwikkeling 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 01 Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid