Documenten

Hieronder kun je allerlei materialen vinden die ontwikkeld zijn door het Expertisecentrum Nederlands.

Klik erop om het document te downloaden.

2020 Projectrapportage Welke jongere is (g)een lezer? - Leesbevordering in het vmbo 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage 2 p. 97 Correctie normtabel 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 01 Format van een plan van aanpak 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 02 Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 03 Signalenlijst lees- en spellingproblemen 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 04 2004 Verantwoording signaleringsinstrumenten 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 05 Voorbeeld van procedure bij vermoeden van dyslexie binnen Samenwerkingsverband A 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 06 Klassenoverzichtsformulier signaleringstoetsen 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 07 Intakevragenlijst mentor 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 08 Intakevragenlijst docenten 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 09 Overzichtsformulier onderzoek en begeleiding dyslexie (deel 1) 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 10 Overzichtsformulier onderzoek en begeleiding dyslexie (deel 2) 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 11 Toelichting bij deel 1 van het Overzichtsformulier onderzoek en begeleiding dyslexie 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 12 Voorbeeld dyslexieverklaring 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 13 Intakevragenlijst ouders 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 14 Taalgericht vakonderwijs 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 15 Hoofdgedachte 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 16 Woordenschatuitbreiding 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 17 Stilleestoets Hoe gevaarlijk is een tekenbeet 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 18 In gesprek met leerlingen over taalvaardigheden 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 19 Directe instructie en rolwisselend leren 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 20 Persoonsvorm 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 21 Woorden leren zonder computer 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 22 Vragen voor advisering ondersteunende technologie 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 23 Overzicht mogelijke aanpassingen voor dyslectische leerlingen 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 24 Dyslexiekaart van Eric 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.12 - Interventieprogramma Praktijkonderwijs 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het VO-Bijlage P.19-Suggesties voor aangepaste versie P.I.-DICTEE VO 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.54 - Interventieprogramma Nederlands 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.56 - Interventieprogramma Engels Handl. docenten 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p 56 - Interventieprogramma Engels Werkb. leerlingen 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.60 - Format tussentijds oplossingsgericht gesprek 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.60 - Voorbeeld oplossingsgericht gesprek 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p. 63 - Leesvloeiendheidsschaal 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p. 76 - Format oplossingsgericht gesprek 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.80 - Evaluatievragenlijst 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.80 - Interviewleidraad 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.107 - Achtergrondinformatie Leenwoordentest 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.107 - Resultaten Leenwoordentest 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage Woordleestoets Engels Frans AVI Handleiding Leerlinggegevens 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Geluidsbestanden 2016 Brochure Stichting Dyslexie Nederland herziene versie 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage Woordleestoets Engels Frans AVI Leerlinggegevens 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.80 - Observatieleidraad